Over ons

Stichting Rechtswinkel Eindhoven is in het leven geroepen voor het bieden van laagdrempelige juridische hulp, advies en voorlichting aan sociaal en financieel minder draagkrachtige personen in de regio Eindhoven. Onze visie is dat elke persoon met een juridisch probleem, ongeacht zijn financiële onvermogendheid of sociale beperking, een beroep kan doen op deskundige rechtsbijstand.

De Rechtswinkel opereert in de eerste lijn van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. De eerste lijn is een brede, laagdrempelige voorziening waar burgers met een juridische vraag of geschil kosteloos terecht kunnen voor informatie, vraagverheldering of advies.

De Rechtswinkel stelt de volgende zes kernwaarden centraal.

  1. Klantgericht: in alles wat we doen gaat het om de cliënt: die staat centraal.
  2. Betrokkenheid: wij zijn betrokken bij de cliënt en kunnen ons inleven in zijn/haar situatie.
  3. Laagdrempelig: onze dienstverlening is kosteloos en toegankelijk.
  4. Kwaliteit: we streven naar de beste kwaliteit voor onze cliënt.
  5. Betrouwbaarheid: de cliënt kan op ons vertrouwen. We voeren ons werk uit met de grootste zorgvuldigheid.
  6. Onafhankelijkheid: wij opereren uitsluitend in het belang van de cliënt.

 

De organisatie

Rechtswinkel Eindhoven is verdeeld in twee secties namelijk de sectie ‘Civiel & Publiek’ en de sectie ‘Sociaal’. Naar aanleiding van het intakeformulier dat u invult voorafgaand aan uw gesprek bepalen wij door welke sectie uw probleem het beste behandeld kan worden. De medewerkers van de gekozen sectie zullen in veel gevallen al eerder te maken hebben gehad met een dergelijk probleem en zullen daardoor tot een snellere en betere oplossing komen.

Het managementteam

Sjoerd Bakker – Managementvoorzitter
Martine Boonstra – Manager Civiel & Publiek
Osob Awad – Manager Sociaal

Contact: management@rechtswinkeleindhoven.org

Het bestuur

Marnix Malmberg– Bestuursvoorzitter
Berthil Verzijl – Secretaris
Eric Schauwaert – Penningmeester
Amy Vincent – Bestuurslid Kwaliteit
Frank Rutgers – Bestuurslid Personeel
Jorrit Wesseling – Bestuurslid Communicatie

Contact: bestuur@rechtswinkeleindhoven.org

Rechtzoekenden

Onze subsidieverleners