Wanprestatie (door Maartje Arts)

Heeft u onlangs een scooter, auto of ander product gekocht, maar vertoont deze na een paar weken al gebreken? Dan heeft u als koper een aantal rechten. In juridische zin is er dan namelijk sprake van een ‘wanprestatie’. De verkoper heeft niet een product geleverd dat voldoet aan de verwachtingen die u redelijkerwijs van het product mocht hebben. Voordat u de overeenkomst kunt ontbinden, moet u de verkoper eerst op de hoogte stellen van het gebrek en moet u hem de mogelijkheid geven om het product te herstellen.

In deze ‘ingebrekestelling’ geeft u de verkoper een redelijke termijn om het product te herstellen. Als de verkoper het gebrek niet herstelt, dan is de verkoper ‘in verzuim’. Vanaf dat moment is het mogelijk om de overeenkomst te ontbinden en uw geld terug te krijgen. Het ontbinden van de overeenkomst geschiedt door middel van een brief aan de verkoper. Vervolgens dient u het product terug te brengen en dient de verkoper uw geld terug te geven. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een ingebrekestelling of een brief voor het ontbinden van de overeenkomst? Rechtswinkel Eindhoven kan u gratis helpen met uw vragen over koop. U bent van harte welkom op ons spreekuur op dinsdag- en donderdagavond van 19.30-21.00 uur. Uiteraard kunt u hier ook terecht voor andere juridische vragen.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners