Vernietiging overeenkomst wegens dwaling (door Aida Muminovic)

Iedereen sluit weleens een overeenkomst. Een veel voorkomend voorbeeld is een koopovereenkomst. De koop van het brood bij de supermarkt is daar een simpel voorbeeld van. Echter, er zijn ook andere soorten overeenkomsten mogelijk. Men kan daarbij denken aan een overeenkomst tot het leveren van een dienst of een arbeidsovereenkomst. Een overeenkomst komt tot stand doordat de ene partij een aanbod doet en de andere partij dit aanbod accepteert. Bij het accepteren van een aanbod kan er sprake zijn van een wilsgebrek. Een voorbeeld van een wilsgebrek is dwaling.

Bij dwaling spreekt men ook wel van een onjuiste voorstelling van zaken, waarbij bij een juiste voorstelling van zaken de overeenkomst niet zou zijn gesloten. Het komt er kort gezegd op neer dat de ene partij akkoord is gegaan op basis van verkeerde informatie. De dwaling kan ontstaan doordat de wederpartij geen of zelfs een onjuiste inlichting heeft gegeven. Daarnaast kan het zo zijn dat beide partijen van een onjuiste voorstelling van zaken zijn uitgegaan.

In sommige situaties is beroep op dwaling echter niet mogelijk. Een uitsluitend toekomstige omstandigheid valt niet onder dwaling. Een voorbeeld daarvan is de koop van een computer. U heeft een computer gekocht en de computer gaat binnen drie maanden kapot. Een beroep op dwaling kan dan niet slagen, aangezien het een toekomstige omstandigheid betreft. Bovendien mag de dwaling niet voor rekening van de dwalende komen. Indien u bijvoorbeeld zelf een glas water omstoot en deze over de computer heen komt, kan een beroep op dwaling niet slagen. Daarnaast heeft u als koper een onderzoeksplicht. Indien u niet aan uw onderzoeksplicht heeft voldaan kan een beroep op dwaling niet slagen.

De partij die van een onjuiste voorstelling van zaken uit is gegaan is de dwalende partij. Indien sprake is van dwaling, kan de dwalende partij de gesloten overeenkomst vernietigen. De vernietiging houdt in dat de overeenkomst nooit heeft bestaan en de verschuldigde prestaties ongedaan gemaakt worden.

De overeenkomst kan zowel buitengerechtelijk alsmede via de rechter worden ingeroepen. Wenst u de overeenkomst buitengerechtelijk te vernietigen, dan dient u de wederpartij daarover een brief toe te sturen. In de brief maakt u kenbaar dat u de overeenkomst vernietigt op grond van dwaling. Werkt de wederpartij niet mee aan de vernietiging, dan kunt u een advocaat of jurist inschakelen om de vernietiging bij de rechter af te dwingen.

Bent u een overeenkomst aangegaan en denkt u dat er sprake is van dwaling? U bent op dinsdag- of donderdagavond van harte welkom op ons gratis spreekuur tussen 19:30 en 21:00. Onze juridisch adviseurs staan u dan graag te woord.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners