Verkeersaansprakelijkheid – door Thijs Steenhuijsen

Bent u betrokken geweest bij een verkeersongeval en heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding. Het deel van de schade dat u vergoed krijgt is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het ongeval.

De wet stelt dat iemand die jegens een ander een toerekenbare onrechtmatige daad pleegt, verplicht is de schade die de ander hierdoor lijdt te vergoeden. Dit is ook in het verkeer zo, maar omdat deelnemen aan het verkeer op zichzelf al gevaren met zich meebrengt, gelden er verzwaarde regels omtrent aansprakelijkheid.

Het is hierbij van belang of de betrokkenen bij het ongeval beiden ‘even sterke’ verkeersdeelnemers zijn. Wanneer u met uw auto in botsing komt met een andere auto, komt de schade voor rekening van degene wiens schuld het ongeval is. Vaak dragen beide partijen een deel van de schuld. Dit kan betekenen dat de schade tussen u en de andere automobilist verdeeld wordt. Deze verdeling naar schuld vindt ook plaats wanneer u als fietser een ongeval heeft met een andere fietser.

Wanneer u echter als fietser of voetganger betrokken raakt bij een ongeval met een auto, treedt de zogenaamde 50% regel in werking. Dit houdt in dat de automobilist aansprakelijk is voor ten minste 50% van de schade, ook al is er sprake van eigen schuld aan uw zijde. Dit wordt pas anders wanneer er sprake is van overmacht of opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid aan uw kant. Dat wordt echter slechts in uitzonderlijke gevallen aangenomen. Wanneer u bijvoorbeeld door rood fietst en aangereden wordt, geldt de 50% regel gewoon. De andere helft van de schade wordt verdeeld op basis van de normale schuldvraag.

Wanneer een automobilist een kind jonger dan veertien jaar aanrijdt is de automobilist altijd aansprakelijk voor 100% van de schade, tenzij er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van het kind. Dit laatste wordt vrijwel nooit aangenomen, nu automobilisten bedacht moeten zijn op het onvoorspelbare en gevaarlijke gedrag van kinderen van jonge leeftijd.

Als u betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval waarbij de bestuurder niet de eigenaar of houder van de auto was, kunt u zowel de bestuurder als de eigenaar dan wel houder aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade. Dit geldt voor zowel de door u geleden lichamelijke schade als de schade aan uw zaken. Het is verstandig hiervoor een advocaat of juridisch adviseur in te schakelen.

Online advies
Momenteel is de Rechtswinkel gesloten in verband met COVID-19. Ter vervanging van de spreekuren bieden wij u gedurende deze periode de mogelijkheid om uw juridische vragen per mail aan ons te sturen. Meer informatie over deze tijdelijke service vindt u in het informatiedocument .
Nieuws over het eerstvolgende fysieke spreekuur zal te vinden zijn op onze website.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners