Verhuizen met kinderen na echtscheiding– door Celine ten Böhmer

Het is bepaald geen verrassing dat een echtscheiding gepaard gaat met verschillende emoties. Wanneer ouders uit elkaar gaan, heeft dit grote invloed op het leven van hun kinderen. De kinderen hebben nu vaak op twee verschillende plekken een thuis. Wat als één van de ouders besluit om te gaan verhuizen en wenst om de kinderen mee te nemen? Hieronder wordt uitgelegd wanneer een ouder met (minderjarige) kinderen mag verhuizen na een echtscheiding.

Eenhoofdig gezag
Wanneer één ouder het ouderlijk gezag over het kind heeft, is er sprake van eenhoofdig gezag. Heeft de ouder die wil verhuizen het eenhoofdig gezag, dan mag deze zonder toestemming van de andere ouder verhuizen met het kind. De andere ouder heeft in dit geval nog steeds recht op omgang met het kind, maar beslissingen over het kind worden door de gezagsouder genomen.

Gezamenlijk gezag
Ouders die gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen, dienen beslissingen met betrekking tot de kinderen in overleg te nemen. Wanneer ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben, is voor belangrijke beslissingen over de kinderen de toestemming van de andere ouder nodig. Dit geldt ook als één ouder wil verhuizen naar een andere woonplaats. Wat nu als de andere gezagsouder geen toestemming geeft voor de verhuizing?

Vervangende toestemming
Op het moment dat de andere ouder geen toestemming verleent voor de verhuizing, kan bij de rechter om vervangende toestemming worden verzocht. Als de rechter besluit dat de verhuizing mag plaatsvinden, vervangt zijn beslissing de toestemming van de andere ouder.

In beginsel geldt dat de ouder bij wie het minderjarige kind zijn hoofdverblijfplaats heeft, de mogelijkheid moet krijgen om met het kind en een nieuwe partner ergens anders een gezinsleven en een toekomst op te bouwen. De rechter neemt alle omstandigheden van het geval mee in zijn beslissing en maakt daarbij een belangenafweging, waarbij het belang van het kind een zeer grote rol speelt.

De rechtspraak heeft criteria ontwikkeld die meewegen bij de beoordeling van een verzoek tot vervangende toestemming voor verhuizing. Het gaat om de volgende criteria:

  • de noodzaak om te verhuizen;
  • de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
  • de aangeboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de kinderen en de andere ouder te verzachten/compenseren;
  • de mate waarin de ouders in staat zijn om met elkaar te communiceren en te overleggen;
  • de rechten van de andere ouder en het kind op contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving;
  • de verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
  • de leeftijd van de kinderen en de mate waarin de kinderen “geworteld” zijn;
  • de (extra) kosten van de omgang na verhuizen.

Hoewel het belang van het kind weldegelijk zwaar weegt, betekent dit niet dat dit belang altijd zwaarder weegt dan andere belangen. De rechter zal bij de beoordeling alle omstandigheden van het geval in acht nemen, alsmede bovenstaande criteria.

Het is niet verstandig om zonder toestemming van de andere ouder of de rechter te gaan verhuizen. Gevolg hiervan kan zijn dat u dan wordt verplicht om terug te verhuizen. Wanneer u naar het buitenland verhuist zonder toestemming, kan er zelfs worden gesproken van kinderontvoering.

Momenteel is de Rechtswinkel gesloten in verband met het COVID-19. Indien u vragen heeft over dit onderwerp, dan bent u van harte welkom op het eerstvolgende spreekuur op 7 april, of elke dinsdag- en donderdagavond na 7 april tussen 19:30 en 21:00 uur. Onze adviseurs staan u dan graag te woord. Nieuws over onze openingstijden is te vinden op onze website.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners