Uitkeringen voor oudere werklozen: de IOW, de IOAW en de IOAZ – door Eva van de Laar

Stelt u zich voor; u bent een 50-plusser en u hoeft nog maar een paar jaar te werken voor uw welverdiende pensioen. Plotseling slaat het noodlot toe en verliest u uw baan. Twee jaar later is uw werkeloosheidsuitkering tot een einde gekomen en heeft u de pensioenleeftijd nog niet bereikt. Indien dit het geval is kan u in aanmerking komen voor een uitkering voor oudere werklozen. Er zijn drie soorten uitkeringen voor oudere werklozen.

De IOW

De IOW staat voor Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen. De IOW is een tijdelijke regeling welke tot 2027 van kracht is. Deze wordt door het UVW uitgevoerd. Het inkomen van uw partner telt niet mee bij de vaststelling van de hoogte van de uitkering.

Om aanspraak te maken op de IOW-uitkering moet u ten minste zestig jaar en vier maanden zijn op het moment dat u werkloos wordt.

Ten tweede moet de WW-uitkering ten einde zijn gekomen. Deze WW-uitkering dient u langer dan drie maanden te hebben ontvangen. Dit zal zo zijn als u aan de jareneis voldoet. Als laatste moet de WW-uitkering begonnen zijn ná 30 september 2006 en vóór 1 januari 2024.

De IOAW

De IOAW staat voor Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers. De IOAW wordt uitgevoerd door de gemeente. De hoogte van de IOAW-uitkering is afhankelijk van het inkomen van u en uw partner.

Om aanspraak te maken op de IOAW-uitkering dient u vóór 1 januari 1965 geboren te zijn. Tevens bent u na uw vijftigste, maar vóór uw zestigste werkloos geworden.

Ten slotte dient de WW-uitkering tot een einde te zijn gekomen. Ook hier zult u dan aan de jareneis moeten voldoen. Indien u na uw vijftigste recht heeft gekregen op een WGA-uitkering, en deze is gestopt omdat u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, maakt u ook aanspraak op deze voorziening. Tevens kunt u deze uitkering krijgen indien u voor minder dan 80% arbeidsongeschikt bent en u op 28 december 2005 een IOAW-uitkering had.

 De jareneis

De zogenoemde jareneis is zowel hiervoor zowel in het kader van de IOW als van de IOAW als vereiste genoemd.

De jareneis geldt als u in de laatste vijf jaar voordat u werkloos bent geworden minstens vier jaar heeft gewerkt. Als deze jaren meetellen als arbeidsverleden, dan voldoet u aan de jareneis.

De IOAZ

De IOAZ staat voor Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige. De IOAZ is er voor ouderen die gestopt zijn als zelfstandige ondernemers aangezien het eigen bedrijf onvoldoende inkomen opleverde.

Deze ondernemers moeten 55 jaar of ouder zijn en de afgelopen 10 jaar onafgebroken hebben gewerkt, waarvan de laatste drie jaar als zelfstandige. In deze drie jaar diende u elk jaar 1.225 uur of meer in uw bedrijf te hebben gewerkt. De IOAZ dient bij de eigen gemeente aangevraagd te worden, voordat u stopt met uw onderneming. Uw bedrijf dient binnen maximaal 1,5 jaar opgeheven te zijn, wil u aanspraak maken op de uitkering.

Heeft u vragen over de bovengenoemde uitkeringen voor oudere werkelozen? Rechtswinkel Eindhoven kan u gratis helpen met uw vragen. U bent van harte welkom op ons spreekuur op dinsdag- en donderdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur. Uiteraard kunt u hier ook terecht voor andere juridische vragen.

 

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners