Tussentijdse opzegging huurovereenkomst (door Maxime van de Kerkhof)

Na maanden lang zoeken naar het perfecte appartement in het drukke centrum van Eindhoven, heeft u het perfecte appartement eindelijk gevonden. U tekent bij de verhuurder een huurcontract voor een periode van één jaar.  Na een aantal maanden wordt de geluidsoverlast van het drukke centrum u echter toch te veel. U wil het huurcontract beëindigen maar u vraagt zich af of dit wel mogelijk is, de periode van één jaar is namelijk toch nog niet verstreken?

Een huurder met een huurovereenkomst voor bepaalde tijd heeft huurbescherming en kan daardoor niet zomaar zijn huis worden uitgezet. Het kan echter dat je als huurder zelf je contract voor bepaalde tijd voor de afloopdatum wil beëindigen.

Ter bescherming van de rechten van de huurder is artikel 7:271 lid 1 Burgerlijk Wetboek in werking getreden. In dit artikel wordt bepaald dat de voor bepaalde tijd aangegane huurovereenkomst door de huurder tussentijds kan worden opgezegd. De opzegging dient te geschieden tegen een voor betaling van de huurprijs overeengekomen dag. Dit is vaak de eerste dag van de daaropvolgende maand.

Belangrijk is dat de opzegging van de huurovereenkomst door de huurder schriftelijk geschied. Tevens moet de verhuurder instemmen met het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst.

Al met al is het voor een huurder op grond van artikel 7:271 lid 1 Burgerlijk Wetboek mogelijk om een huurcontract voor bepaalde tijd voortijdig te beëindigen. Er moet echter sprake zijn van wederzijdse overeenstemming van huurder en verhuurder en de opzegging moet schriftelijk geschieden.

Bent u huurder en wilt u graag uw huurovereenkomst beëindigen, maar weet u niet hoe u dit moet aanpakken? U bent op dinsdag- of donderdagavond van harte welkom op ons gratis spreekuur tussen 19:30 en 21:00. Onze juridisch adviseurs staan u dan graag te woord.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners