Steun ons

Stichting Rechtswinkel Eindhoven is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ons RSIN/fiscaal nummer is 8508 39 014. Voor ons voortbestaan zijn wij afhankelijk van financiële ondersteuning door derden. Rechtswinkel Eindhoven wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende subsidieverleners en sponsoren:

 

Wilt u een bijdrage doen?

Rechtswinkel Eindhoven is voortdurend op zoek naar nieuwe subsidieverleners, sponsoren en donateurs die bereid zijn ons (financieel) te steunen. Indien u meer informatie wilt over de mogelijkheden om als subsidieverlener, sponsor of donateur een bijdrage te leveren, dan kunt u contact opnemen met Berthil Verzijl, secretaris, via bestuur@rechtswinkeleindhoven.org.

In het geval u een (eenmalige) gift wilt doen, dan is dat uiteraard ook mogelijk. Ons IBAN nummer is NL74 RABO 0336 5046 24, t.n.v. Stichting Rechtswinkel Eindhoven. Uw gift aan een ANBI is onder voorwaarden aftrekbaar voor de belastingen (zie hier voor meer informatie).

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

 

  • Steun ons

Steun ons

Onze subsidieverleners