Rechtswinkel heeft last van oneerlijke concurrentie

Eindhoven, maart 2017 – In korte tijd zijn er in Eindhoven diverse aanbieders van laagdrempelige rechtshulpverlening op de markt toegetreden, waarvan sommigen adverteren met de naam van Rechtswinkel Eindhoven. Rechtswinkel Eindhoven (gevestigd aan de Nieuwe Fellenoord) is echter de enige aanbieder van deze dienstverlening waar (studerend) juristen wekelijks kosteloos juridisch advies geven. Ook in 2016 heeft de Rechtswinkel Eindhoven bijna 1000 inwoners van de Gemeente Eindhoven geholpen met de beantwoording van hun juridische vraag of probleem. Dat deze kosteloze hulp goed wordt gewaardeerd blijkt uit de 8.5 in de recent gehouden klanttevredenheidenquête.

De cliënten van de Rechtswinkel worden soms in verwarring gebracht door de diverse rechtshulpverleners en hun reclame-uitingen. Soms is bij deze partijen de intake gratis of het eerste consult wordt niet doorbelast, maar altijd blijkt dan alsnog dat er achter kosten dienen te worden voldaan voor deze diensten. De Rechtswinkel Eindhoven is een vrijwilligersorganisatie, die gedegen juridisch advies geeft zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Ook in 2017 hebben de sponsoren, waaronder de Gemeente Eindhoven en de Raad voor de Rechtsbijstand, hun financiële ondersteuning weer bevestigd.

Willem-Jan Dekkers, Bestuursvoorzitter: “Onze organisatie heeft 2 doelstellingen. Dat is enerzijds het kosteloos verstrekken van juridische adviezen aan iedere inwoner van Eindhoven die met een juridisch probleem naar ons open spreekuur komt.  Daarnaast zijn we ook een opleidingsinstituut voor onze medewerkers, voor het merendeel zijn dit rechtenstudenten die bij onze Rechtswinkel worden klaargestoomd voor hun werkzame leven na afronding van hun studie. Het is vervelend om te zien dat andere organisaties onze naam gebruiken voor commercieel gewin. Een bijzonder trieste actie en een belediging voor het harde werk van onze vrijwilligers.”

Esther Wensveen, namens het Bestuur actief als ambassadrice vervolgt: “Onze ruim 40 medewerkers verzorgen iedere week 2 avonden spreekuren. Alhoewel de spreekuren goed worden bezocht, kennen we bijna geen wachttijden. Daarnaast zijn we aan het onderzoeken om onze dienstverlening ook buiten de open spreekuren aan te gaan bieden, bijvoorbeeld bij groepen of tehuizen waar ook juridische vragen leven maar waarvan de bezoekers niet mobiel genoeg zijn om ons te bezoeken.” 

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners