Partneralimentatie (door Annebelle Huijbregts)

Na de beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap zal u mogelijk te maken krijgen met partneralimentatie. Hierover bestaan vaak nog veel onduidelijkheden, zoals wanneer en hoelang een recht op partneralimentatie bestaat. Een recht op partneralimentatie ontstaat als uw huwelijk eindigt in een echtscheiding of als er sprake is van een ontbinding van uw geregistreerd partnerschap. Als u heeft samengewoond zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap, bestaat er in beginsel geen recht op partneralimentatie. De gedachte achter partneralimentatie is dat u bijdraagt in de kosten van uw ex-partner als deze niet genoeg inkomsten heeft om van te leven (of andersom). Bij de vaststelling van partneralimentatie wordt dan ook gekeken naar de draagkracht en de behoefte van u en uw ex-partner.

Bij een kinderloos huwelijk van maximaal 5 jaar eindigt de verplichting tot het betalen van partneralimentatie van rechtswege na de termijn van de duur van het huwelijk. Bij een kinderloos huwelijk langer dan 5 jaar of een huwelijk met kinderen duurt de verplichting tot partneralimentatie maximaal 12 jaar. De plicht tot het betalen van partneralimentatie vervalt echter als de ex-partner aan wie betaald moet worden trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of duurzaam gaat samenwonen, dan wel zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven. Ook kan de hoogte van de partneralimentatie worden gewijzigd als u als betalende partner bijvoorbeeld uw baan verliest. Heeft u vragen over partneralimentatie of de beëindiging van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap? Rechtswinkel Eindhoven kan u gratis helpen met uw vragen. U bent van harte welkom op ons spreekuur op dinsdag- en donderdagavond van 19.30-21.00 uur. Uiteraard kunt u hier ook terecht voor andere juridische vragen.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners