Partneralimentatie – door Max Remmen

Spijtig genoeg eindigt 40% van alle huwelijken tegenwoordig in een echtscheiding. Indien u wenst te scheiden van uw (ex-)partner, moet er een hoop geregeld worden. Eén van die dingen is de partneralimentatie. In dit stukje zal hier kort op worden ingegaan.

Echtgenoten en geregistreerde partners zijn onderhoudsplichtig ten opzichte van elkaar. Dit houdt in dat de partner met het hoogste inkomen moet meebetalen als de andere partner te weinig inkomen overhoudt om financieel van rond te komen. Ook na het beëindigen van het huwelijk of geregistreerd partnerschap blijft deze onderhoudsplicht bestaan.

Hoogte van de partneralimentatie
In beginsel kunt u samen afspraken maken over de hoogte van de partneralimentatie. De hoogte van de partneralimentatie wordt doorgaans in drie stappen berekend.

Allereerst moet de behoefte van de alimentatieontvanger worden vastgesteld. Als die is vastgesteld, wordt de draagkrachtruimte van de alimentatiebetaler vastgesteld. Dit gebeurt op basis van zijn of haar netto inkomen. Op dit inkomen mag de alimentatiebetaler een aantal kosten in mindering brengen. Dit zijn voornamelijk de kosten die de alimentatiebetaler moet maken om zelf rond te kunnen komen. Hierna kan uiteindelijk de hoogte van de partneralimentatie worden vastgesteld.

Let wel: de berekening van de partneralimentatie is zeer complex. In de meeste gevallen wordt dit daarom gedaan met behulp van een mediator, notaris of advocaat. Tevens zijn er online meerdere calculators te vinden die u een indicatie kunnen geven over de hoogte. Indien u er samen niet uitkomt, zal de rechter uiteindelijk de partneralimentatie vaststellen.

De partneralimentatie wordt jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen, dit wordt ook wel indexering van de alimentatie genoemd. De overheid stelt in november een percentage vast en de alimentatiebetaler moet per 1 januari de alimentatie met dit percentage verhogen.

Duur van de partneralimentatie
Wanneer het gaat over de duur van de partneralimentatie, dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen echtscheidingen die zijn ingediend vóór en na 1 januari 2020.

Indien u vóór 1 januari 2020 gescheiden bent, gelden de oude regels. Wanneer u en uw ex-partner samen kinderen hebben, duurt de partneralimentatie maximaal 12 jaar. Deze termijn geldt tevens indien er geen kinderen zijn, maar het huwelijk wel langer dan 5 jaar heeft geduurd. Wanneer er geen kinderen zijn en het huwelijk korter duurde dan 5 jaar, duurt de alimentatie net zo lang als het huwelijk.

Indien u ná 1 januari 2020 bent gescheiden, gelden er echter nieuwe regels. De partneralimentatie bedraagt dan maximaal 5 jaar. Dit is korter wanneer het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar duurde. In dat geval ontvangt de ex-partner alimentatie voor de helft van de tijd dat het huwelijk of partnerschap duurde. Bent u 6 jaar getrouwd geweest? Dan ontvangt de ex-partner 3 jaar partneralimentatie.

Beëindiging van de partneralimentatie
Tot slotte kan de partneralimentatie op drie manier eindigen. Dit is wanneer de alimentatiegerechtigde inmiddels in eigen onderhoud kan voorzien (1), de ex-partner komt te overlijden (2) of indien de ex-partner opnieuw trouwt, gaat samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat (3).

Heeft u nog vragen over de plichten waar de overheid zich aan dient te houden ten aanzien van het nemen van een beslissing? U bent op dinsdag- of donderdagavond van harte welkom op ons gratis spreekuur tussen 19:30 en 21:00. Onze juridisch adviseurs staan u dan graag te woord.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners