Wie zijn wij

Stichting Rechtswinkel Eindhoven is in het leven geroepen voor het bieden van laagdrempelige juridische hulp, advies en voorlichting aan sociaal en financieel minder draagkrachtige personen in de regio Eindhoven. Onze visie is dat elke persoon met een juridisch probleem, ongeacht zijn financiële onvermogendheid of sociale beperking, een beroep kan doen op deskundige rechtsbijstand.

De Rechtswinkel opereert in de eerste lijn van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. De eerste lijn is een brede, laagdrempelige voorziening waar burgers met een juridische vraag of geschil kosteloos terecht kunnen voor informatie, vraagverheldering of advies.

De Rechtswinkel stelt de volgende zes kernwaarden centraal.

  1. Klantgericht: in alles wat we doen gaat het om de cliënt: die staat centraal.
  2. Betrokkenheid: wij zijn betrokken bij de cliënt en kunnen ons inleven in zijn/haar situatie.
  3. Laagdrempelig: onze dienstverlening is kosteloos en toegankelijk.
  4. Kwaliteit: we streven naar de beste kwaliteit voor onze cliënt.
  5. Betrouwbaarheid: de cliënt kan op ons vertrouwen. We voeren ons werk uit met de grootste zorgvuldigheid.
  6. Onafhankelijkheid: wij opereren uitsluitend in het belang van de cliënt.

 

De organisatie

Naar aanleiding van het intakeformulier dat u invult voorafgaand aan uw gesprek bepalen wij door welke adviseur uw probleem het beste behandeld kan worden. De gekozen medewerkers zullen in veel gevallen al eerder te maken hebben gehad met een dergelijk probleem en zullen daardoor tot een snellere en betere oplossing komen.

Het managementteam

Managementvoorzitter – Daniëlle van Hout
Teammanager dinsdag – Eva van de Laar
Teammanager donderdag – Bjorn Santbergen

Contact: management@rechtswinkeleindhoven.org

Het bestuur

Eveline Wauters– Bestuursvoorzitter
Daphne Demetriades – Secretaris
Osob Awad – Penningmeester
Lex Gijsen – Bestuurslid Communicatie
Morten Sagis – Bestuurslid Personeel

Contact: bestuur@rechtswinkeleindhoven.org

Onze subsidieverleners