Wie zijn wij

Stichting Rechtswinkel Eindhoven is een vrijwilligersorganisatie die in het leven is geroepen om laagdrempelige juridische hulp, advies en voorlichting aan sociaal en financieel minder draagkrachtige personen in regio Eindhoven te bieden. Onze visie is dat iedereen met een juridisch probleem, ongeacht financiële of sociale positie, een beroep moet kunnen doen op deskundige rechtsbijstand.

De Rechtswinkel opereert in de eerste lijn van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. De eerste lijn is een brede, laagdrempelige voorziening waar burgers met een juridische vraag of geschil kosteloos terecht kunnen voor informatie, vraagverheldering of advies.

De Rechtswinkel stelt de volgende zes kernwaarden centraal.

  1. Klantgerichtheid: in alles wat we doen staat de cliënt centraal;
  2. Betrokkenheid: wij zijn betrokken bij de cliënt en leven ons in uw situatie in;
  3. Laagdrempelig: onze dienstverlening is kosteloos en toegankelijk;
  4. Kwaliteit: we streven naar de beste kwaliteit voor de cliënt;
  5. Betrouwbaarheid: de cliënt kan op ons vertrouwen, we voeren ons werk uit met de grootste zorgvuldigheid;
  6. Onafhankelijkheid: wij opereren uitsluitend in het belang van de cliënt.

 

De organisatie

Naar aanleiding van het intakeformulier dat u invult voorafgaand aan uw gesprek bepalen wij door welke adviseur uw probleem het beste behandeld kan worden. De gekozen medewerkers zullen in veel gevallen al eerder te maken hebben gehad met een dergelijk probleem en zullen daardoor tot een snellere en betere oplossing komen.

Het managementteam

Managementvoorzitter – Daniëlle van Hout
Teammanager dinsdag – Jacqueline Keyçciyan
Teammanager donderdag – Jenna Kuipers

Contact: management@rechtswinkeleindhoven.org

Het bestuur

Daphne Demetriades – Secretaris
Osob Awad – Penningmeester
Lex Gijsen – Bestuurslid Personeel
Emma Boerekamps – Bestuurslid Communicatie

Contact: bestuur@rechtswinkeleindhoven.org

Over ons

Onze subsidieverleners