Werkwijze

Iedere week wordt op dinsdag- en donderdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur een spreekuur gehouden. Bij binnenkomst vragen wij u een intakeformulier in te vullen waarna wij bekijken hoe wij uw vraag het beste kunnen beantwoorden.

Voorafgaand aan het gesprek wordt bepaald door welke adviseurs uw zaak in behandeling wordt genomen. Hiermee komt uw zaak terecht bij een adviseur die verstand heeft van de juridische achtergrond van uw probleem.

De juridisch adviseurs worden bijgestaan door advocaten en juristen met veel praktijkervaring. Deze hulplijnen zijn aanwezig bij de spreekuren en zijn te allen tijde beschikbaar voor onze juridisch adviseurs om vragen te beantwoorden en hulp te bieden bij het oplossen van juridische
casussen.

Bij de behandeling van uw vraag worden de volgende fases doorlopen.

Intakegesprek

Elke zaak begint met een intakegesprek. Hier krijgt u de gelegenheid om uw situatie voor te leggen aan twee van onze adviseurs. Het is mogelijk dat zij u gelijk voorzien van informatie of advies, in andere gevallen zullen zij met u overleggen over eventuele vervolgstappen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die we voor u kunnen verrichten zijn talrijk. Wij kunnen uw vraag verder onderzoeken om u vervolgens te voorzien van informatie of advies. Verder kunnen wij voor u bijvoorbeeld een brief opstellen, die wij zowel in uw naam als in naam van Rechtswinkel Eindhoven kunnen verzenden. Ook kunnen wij per telefoon of per e-mail contact opnemen met de wederpartij of een derde. In beginsel proberen wij u de zaak zelf te laten oplossen, dit is in de meeste gevallen de beste aanpak voor een probleem. Wij zullen u dan tijdens of na afloop voorzien van de handvatten waarmee u uw probleem op kunt lossen. U zult dit door ons bevestigd krijgen in een schriftelijk advies.

Eventueel vervolggesprek

Indien de situatie daarom vraagt kunnen er een of meerdere vervolggesprekken plaatsvinden met de adviseurs. Tijdens een vervolggesprek zullen zij de gang van zaken met u bespreken. Op dat moment zullen zij de situatie opnieuw beoordelen en eventuele nieuwe vervolgstappen met u bespreken. Mogelijk zullen wij op basis van het gesprek (opnieuw) werkzaamheden verrichten om uw zaak tot een goed einde te brengen.

 

 

 

Onze subsidieverleners