Opzegging bij medehuur (door Dounia el Attari)

Wanneer er meerdere mensen in een huis wonen en er dus meerdere namen op het huurcontract staan, zoals bijvoorbeeld in een studentenhuis, dan is er sprake van ‘contractuele medehuur’ of ‘samenhuur’. De verhuurder kan een clausule opnemen in het huurcontract dat het contract alleen tezamen kan worden opgezegd na een minimale huurperiode. Wanneer een huisgenoot het huis dan wil verlaten kan diegene niet zomaar eenzijdig de overeenkomst opzeggen, zeker niet voordat de minimale huurperiode voorbij is.

Zijn er twee huisgenoten, dan zou de huisgenoot die overblijft een verzoek moeten doen aan de verhuurder, om hem te accepteren als ‘alleenhuurder’. Zijn er meerdere huisgenoten dan zouden zij een verzoek kunnen doen tot een wijziging van de tenaamstelling van het huurcontract. De huisgenoten zouden bijvoorbeeld iemand kunnen voordragen die de verplichtingen die voortvloeien uit het huurcontract overneemt van de huurder die het huis verlaat.

Als de verhuurder niet akkoord gaat met het voorstel tot wijziging van het huurcontract kunnen de huurders naar de rechter stappen. De rechter kan de overeenkomst wijzigen, wanneer de verhuurder of de huurder dit verlangt. Er moet dan wel sprake zijn van een onvoorziene omstandigheid die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ertoe leidt dat het in stand houden van het reeds bestaande huurcontract niet kan worden verwacht.

Wilt u weten of uw huurovereenkomst opgezegd kan worden? Kom dan op dinsdag- of donderdagavond langs op ons gratis spreekuur tussen 19:30 en 21:00 uur. Onze adviseurs staan u dan graag te woord.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners