Nieuwsoverzicht

Hieronder treft u een overzicht van de laatste nieuwsberichten van Rechtswinkel Eindhoven.

Non-conformiteitsbeginsel – door Nina Olivari

Als u een product koopt, verwacht u natuurlijk dat dit een goed werkend product is. Wanneer dit niet het geval is en het product niet aan de koopovereenkomst voldoet en het product daarmee niet voldoet aan de verwachtingen die u daar redelijkerwijs van mocht hebben, is er sprake van non-conformiteit. Non-conformiteit Men mag zogenoemd een […]

Beveiligingscamera bij de buren – door Allard Thoen

Als een bewakingscamera opneemt, worden persoonsgegevens verwerkt. De beelden (waar ook mensen op kunnen staan) worden namelijk digitaal opgeslagen. Wanneer deze bewakingscamera gericht is op andermans terrein (of de openbare weg) zijn hier bijzondere regels op van toepassing (uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wat mag wel en wat mag niet? In principe mag een bewakingscamera […]

Het testament – door Cheyenne Bernabela

Wat voor nu nog een zaak is waar u misschien nog niet graag over nadenkt, maar wat later van groot belang is als u die zaken graag zelf regelt, is het opstellen van een testament. Het is niet wettelijk verplicht een testament op te stellen, maar dit is wel het middel om zelf te bepalen […]

Wet Tijdelijke Huurkorting – door Lynn van Lierop

Wat als een huishouden tijdelijk te maken krijgt met een daling van inkomsten? Het betalen van de huurprijs van hun woning wordt dan ook lastiger. Voorgaande situatie komt erg veel voor in de huidige coronacrisis. Op 1 april 2021 is de Wet Tijdelijke Huurkorting in werking getreden. Met deze wet is beoogd om het aantrekkelijker […]

De verhuiskostenvergoeding – door Lonneke van Veldhoven

Wanneer een huurder door renovatiewerkzaamheden of sloop moet verhuizen, kan hij soms aanspraak maken op verhuiskostenvergoeding: een tegemoetkoming in de kosten die de huurder moet maken ten aanzien van de verhuizing. Hoogte verhuiskostenvergoeding De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de woonruimte en de verhuisdatum. Voor een kamer geldt geen minimale vergoeding, maar voor […]

De bereddingsplicht

Als je een verzekering hebt afgesloten, heb je als verzekerde een aantal rechten op het moment dat je hier een beroep op doet. Een verzekerde heeft ook plichten. Als bijvoorbeeld brand uitbreekt, is de verzekerde verplicht zijn best te doen de schade als gevolg van de brand te beperken: dit heet de bereddingsplicht. Schadebeperking Deze […]

Overeenkomst via Whatsapp: geldig of niet? – door Vera Kuepers

Even snel een ‘appje’ versturen naar vrienden, familie of een collega: Whatsapp is de afgelopen jaren een stuk populairder geworden. Het versturen van een appje is goedkoop, gemakkelijk en snel, daarom wordt Whatsapp ook steeds vaker gebruikt voor het maken van zakelijke afspraken of het sluiten van overeenkomsten. Zo is het gemakkelijk om iets te […]

De ketenregeling – door Jenna Kuipers

De ketenregeling is een regeling binnen het arbeidsrecht waarin wordt bepaald wanneer een (reeks) arbeidsovereenkomst(en) voor bepaalde tijd overgaat in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze regeling is bedoeld om werknemers na verloop van tijd een bepaalde zekerheid te geven in de vorm van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.   Inhoud van de regeling De […]

De transitievergoeding – door Merel Adams

De transitievergoeding is een veel gebruikte term bij beëindiging van het dienstverband. Maar wat is een transitievergoeding nu eigenlijk? Wanneer heeft u er recht op? Hoe berekent u de hoogte van een transitievergoeding en waar moet u op letten? Transitievergoeding De transitievergoeding is een wettelijk vastgestelde vergoeding. Al vanaf de eerste werkdag heeft u recht […]

Erkenning en ontkenning van vaderschap – door Christl van Lier

Vaststellen van het vaderschap Het kan van belang zijn om vast te stellen wie de verwekker is van een kind. Denk hierbij aan situaties waarin de moeder van het kind niet zeker weet of de man die het kind heeft erkend ook werkelijk de verwekker (biologische vader) van het kind is. Ook biedt vaststelling uitkomst […]

  • Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht

Onze subsidieverleners