Nieuwsoverzicht

Hieronder treft u een overzicht van de laatste nieuwsberichten van Rechtswinkel Eindhoven.

De verhuiskostenvergoeding – door Lonneke van Veldhoven

Wanneer een huurder door renovatiewerkzaamheden of sloop moet verhuizen, kan hij soms aanspraak maken op verhuiskostenvergoeding: een tegemoetkoming in de kosten die de huurder moet maken ten aanzien van de verhuizing. Hoogte verhuiskostenvergoeding De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de woonruimte en de verhuisdatum. Voor een kamer geldt geen minimale vergoeding, maar voor […]

De bereddingsplicht

Als je een verzekering hebt afgesloten, heb je als verzekerde een aantal rechten op het moment dat je hier een beroep op doet. Een verzekerde heeft ook plichten. Als bijvoorbeeld brand uitbreekt, is de verzekerde verplicht zijn best te doen de schade als gevolg van de brand te beperken: dit heet de bereddingsplicht. Schadebeperking Deze […]

Overeenkomst via Whatsapp: geldig of niet? – door Vera Kuepers

Even snel een ‘appje’ versturen naar vrienden, familie of een collega: Whatsapp is de afgelopen jaren een stuk populairder geworden. Het versturen van een appje is goedkoop, gemakkelijk en snel, daarom wordt Whatsapp ook steeds vaker gebruikt voor het maken van zakelijke afspraken of het sluiten van overeenkomsten. Zo is het gemakkelijk om iets te […]

De ketenregeling – door Jenna Kuipers

De ketenregeling is een regeling binnen het arbeidsrecht waarin wordt bepaald wanneer een (reeks) arbeidsovereenkomst(en) voor bepaalde tijd overgaat in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze regeling is bedoeld om werknemers na verloop van tijd een bepaalde zekerheid te geven in de vorm van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.   Inhoud van de regeling De […]

De transitievergoeding – door Merel Adams

De transitievergoeding is een veel gebruikte term bij beëindiging van het dienstverband. Maar wat is een transitievergoeding nu eigenlijk? Wanneer heeft u er recht op? Hoe berekent u de hoogte van een transitievergoeding en waar moet u op letten? Transitievergoeding De transitievergoeding is een wettelijk vastgestelde vergoeding. Al vanaf de eerste werkdag heeft u recht […]

Erkenning en ontkenning van vaderschap – door Christl van Lier

Vaststellen van het vaderschap Het kan van belang zijn om vast te stellen wie de verwekker is van een kind. Denk hierbij aan situaties waarin de moeder van het kind niet zeker weet of de man die het kind heeft erkend ook werkelijk de verwekker (biologische vader) van het kind is. Ook biedt vaststelling uitkomst […]

Cao: wanneer mag de werkgever er vanaf wijken? – door Allard Thoen

In een collectieve arbeidsovereenkomst (hierna genoemd: cao) staan afspraken over arbeidsvoorwaarden. Als een werkgever gebonden is aan een cao moet hij zich houden aan de bepalingen uit de cao. Soorten cao’s Er zijn twee soorten cao’s: een minimum-cao en een standaard-cao. In een minimum cao staan bepalingen waar een werkgever alleen van mag afwijken als […]

Is het mogelijk geen verzekering af te sluiten? – door Jacqueline Keçciyan

Gemoedsbezwaarden Als u in Nederland woont of werkt, bent u automatisch verzekerd voor de sociale verzekeringen. De sociale verzekeringen zijn volks- en werknemersverzekeringen. In Nederland is iedereen verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen. Iedereen die in loondienst werkt is daarnaast verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De bijdrage die u jaarlijks moet betalen voor de sociale verzekeringen […]

Cao-recht – Jody Schrama

Algemeen U staat er misschien niet bij stil, maar wanneer u een arbeidsovereenkomst sluit is het verstandig te kijken of een cao van toepassing is. En zo ja, wat dit voor u betekent. Cao betekent collectieve arbeidsovereenkomst. Dit is een arbeidsovereenkomst waarbij meerdere partijen een rol spelen. Een cao wordt opgesteld door werkgevers- en werknemersorganisaties […]

Erfdienstbaarheid – door Ines Knapen

Indien uw buurman niet bij de openbare weg kan komen zonder door uw tuin te gaan, is er sprake van overpad. Het recht van overpad is een vorm van erfdienstbaarheid. Erfdienstbaarheid betekent dat er twee erven zijn. Één erf is het dienende erf. De eigenaar van het dienende erf is belast met de erfdienstbaarheid. Het […]

  • Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht

Onze subsidieverleners