Nieuwsoverzicht

Hieronder treft u een overzicht van de laatste nieuwsberichten van Rechtswinkel Eindhoven.

Het kindsdeel in het erfrecht – door Dané van de Laar

Wanneer uw ouders overlijden en zij geen testament hebben opgesteld, heeft u als erfgenaam recht op een deel van de erfenis. Bestaat het gezin bijvoorbeeld uit vier kinderen, dan heeft ieder in beginsel recht op een vierde van de erfenis. Dit wordt het wettelijk kindsdeel van de erfenis genoemd. Het wettelijk kindsdeel Dit is anders […]

Aanvang spreekuur op afspraak

(For English scroll down) Rechtswinkel Eindhoven opent binnenkort haar deuren weer! Vanaf dinsdag 26 mei hervatten wij op afspraak onze spreekuren op de dinsdag- en donderdagavonden weer. Het gebruikelijke inloopspreekuur wordt tijdelijk dan ook vervangen door een spreekuur op afspraak. Gedurende deze periode zult u dus niet zonder afspraak kunnen binnenlopen. Wij verzoeken u per […]

Het concurrentiebeding – door Bas Pasterkamp

In veel gevallen wordt er een zogenaamd concurrentiebeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Hiermee wordt de vrijheid van een werknemer tot het in dienst treden bij een nieuwe werkgever in bepaalde gevallen ingeperkt. Mag u door een voormalige werkgever beperkt worden in het aannemen van een nieuwe baan nadat de arbeidsovereenkomst geëindigd is? Voorwaarden concurrentiebeding Voor […]

Verkeersaansprakelijkheid – door Thijs Steenhuijsen

Bent u betrokken geweest bij een verkeersongeval en heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding. Het deel van de schade dat u vergoed krijgt is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het ongeval. De wet stelt dat iemand die jegens een ander een toerekenbare onrechtmatige daad pleegt, […]

Informatie online procedure

In verband met de maatregelen ter inperking van COVID-19, zullen wij de deuren van onze Rechtswinkel spijtig genoeg voor onbepaalde tijd gesloten houden. De spreekavonden komen hiermee voorlopig te vervallen. Om u ook in deze tijden toch van dienst te kunnen zijn hebben wij besloten om ter vervanging van de spreekuren u tijdelijk online van […]

Letselschadeprocedure – door Aysegül Karadeniz-Dedek

Bent u een slachtoffer van een ongeval en heeft u daardoor letselschade opgelopen? Dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding. Of u daarop recht heeft hangt af van de schade die u heeft opgelopen. U kunt namelijk zowel fysieke als psychische schade hebben opgelopen. Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding van een bedrijfsongeval, een verkeersongeval […]

Werkgeversaansprakelijkheid in geval van arbeidsongevallen – door Sana Amhaini

Bent u als werknemer slachtoffer geworden van een arbeidsongeval en heeft u daarbij schade opgelopen? In dat geval zou u uw werkgever aansprakelijk kunnen stellen voor de geleden schade en kunt u in bepaalde gevallen een schadevergoeding eisen. Werkgevers hebben namelijk een wettelijke verplichting om zorg te dragen voor hun werknemers. Dit wordt ook wel […]

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) – door Jeske Duitsman

Het kabinet heeft een groot noodpakket aangekondigd om de economische gevolgen van de coronacrisis voor werkgevers en werknemers te verzachten. Een van deze maatregelen is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Met deze maatregel vervalt de regeling voor werktijdverkorting en worden deze aanvragen omgezet in NOW-aanvragen. Per 6 april heeft het UWV het NOW-loket […]

Redelijkheid en billijkheid in het verbintenissenrecht – door Maartje van de Kerkhof

Redelijkheid en billijkheid; het is een begrip wat u wellicht weleens hoort op het nieuws als het over een rechtszaak gaat. Een vordering kan bijvoorbeeld worden toegewezen op basis van redelijkheid en billijkheid. Wat betekent dit precies? Iedere dag sluiten we tientallen overeenkomsten. Van de meeste overeenkomsten zijn we ons niet eens bewust, zoals het […]

Handhaving: de bestuursrechtelijke sancties – door Saabriin Omar

Iedereen moet zich aan de regels houden. Als een burger de wetten overtreedt, dan kan een bestuursorgaan diverse handhavingsinstrumenten inzetten. Er kan gekozen worden uit de volgende bestuursrechtelijke sancties: de last onder bestuursdwang, de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete. Last onder bestuursdwang Allereerst kan een bestuursorgaan overgaan tot het opleggen van een last […]

  • Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht

Onze subsidieverleners