Nieuwsoverzicht

Hieronder treft u een overzicht van de laatste nieuwsberichten van Rechtswinkel Eindhoven.

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in een notendop – door Daniëlle van Hout

De Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: Wab) geldt sinds 1 januari 2020. Met de inwerkingtreding van de Wab veranderen een aantal regels over het ontslag en de arbeidsovereenkomst. Deze veranderingen zijn niet alleen relevant voor werkgever, maar ook voor werknemers. Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, ook wel een vast contract genoemd, hebben vaak […]

Niet tijdig beslissen door de overheid (door Kübra Güzel)

Een beslissing over een aanvraag of een bezwaar dient op tijd genomen te worden. Deze verplichting geld voor de overheid en al haar organen. In veel gevallen zal dit de gemeente zijn. Gebeurt dit niet, dan kunt u recht hebben op een geldbedrag, ook wel dwangsom genoemd. U dient vooraf wel het bestuursorgaan in gebreke […]

De inhoud van de arbeidsovereenkomst (door Casper van der Heijden)

Wanneer u als werknemer een arbeidsovereenkomst sluit met een werkgever, zult u zich misschien wel eens afvragen wat daar precies in staat. Wat moet er worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst en wat is de betekenis van al die verschillende bedingen? De arbeidsovereenkomst is vormvrij. Dat wil zeggen dat de werkgever en werknemer zelf mogen bepalen […]

Opzegging bij medehuur (door Dounia el Attari)

Wanneer er meerdere mensen in een huis wonen en er dus meerdere namen op het huurcontract staan, zoals bijvoorbeeld in een studentenhuis, dan is er sprake van ‘contractuele medehuur’ of ‘samenhuur’. De verhuurder kan een clausule opnemen in het huurcontract dat het contract alleen tezamen kan worden opgezegd na een minimale huurperiode. Wanneer een huisgenoot […]

Algemene voorwaarden bij een koopovereenkomst (door Bjorn Santbergen)

U kent het wel, u koopt een product in een online webshop en snel voordat u de verkoopprijs betaalt, vinkt u het vakje van de algemene voorwaarden aan. De ‘kleine lettertjes’ leest u niet – want wie heeft hier nou tijd voor? – en u denkt dat alles wel goed komt. Wanneer u in een […]

Heb ik recht op een WW-uitkering? (door Daisy Jonkers)

Wanneer u werkeloos raakt of uren verliest is dit een vervelende situatie. U wilt graag weten of u in aanmerking komt voor een uitkering, maar het is lastig om uit te zoeken voor welke uitkering u in aanmerking komt en onder welke voorwaarden. In dit artikel vindt u een duidelijk overzicht waarin u kunt kijken […]

Verjaring van vorderingen (door Amin Soual)

Eenieder van ons heeft weleens te maken met vorderingen. Of het nou een vordering tot nakoming van een overeenkomst is of een vordering tot schadevergoeding als gevolg van een ongeluk. Bij al deze gevallen ontstaat er voor de schuldeiser het recht om zijn vordering ten aanzien van de schuldenaar te innen. De vervolgvraag is echter: […]

Bezwaar (door Lyra Hoeben)

U hebt een aanvraag voor een vergunning ingediend bij de gemeente, maar deze wordt afgewezen. In de brief staat dat u in bezwaar kunt gaan, maar u vraagt zich af wat u daar eigenlijk voor moet doen. Wat is een bezwaar, wie kan bezwaar maken, wanneer kan er bezwaar gemaakt worden en waaraan moet het […]

Vernietiging overeenkomst wegens dwaling (door Aida Muminovic)

Iedereen sluit weleens een overeenkomst. Een veel voorkomend voorbeeld is een koopovereenkomst. De koop van het brood bij de supermarkt is daar een simpel voorbeeld van. Echter, er zijn ook andere soorten overeenkomsten mogelijk. Men kan daarbij denken aan een overeenkomst tot het leveren van een dienst of een arbeidsovereenkomst. Een overeenkomst komt tot stand […]

Faillissement werkgever (door Laura Hendriks)

Het zal u maar gebeuren dat uw werkgever failliet wordt verklaard. Soms was u zich bewust van de positie waarin uw werkgever verkeerde, maar vaak kan een faillissement hard aankomen. Wanneer uw werkgever failliet gaat, spelen er wellicht een hoop vragen bij u als werknemer op vanwege de plotselinge onzekerheid. Zo kan de curator uw […]

  • Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht

Onze subsidieverleners