Nieuwsoverzicht

Hieronder treft u een overzicht van de laatste nieuwsberichten van Rechtswinkel Eindhoven.

Aansprakelijkheid bij een kwijtgeraakt postpakket – door Bo van Gog

Wanneer u online bestelt, kan het een en ander misgaan bij de bezorging van je pakket. Uw artikel kan bijvoorbeeld beschadigd aankomen of niet worden bezorgd. Mocht uw bestelling kwijtraken, ontstaat de vraag bij wie u kan aankloppen voor schadevergoeding. Is de bezorgdienst dan aansprakelijk of de webwinkel? Of zijn de kosten voor u als […]

Voogdij na overlijden ouders – door Nina Prast

Voogdij is het uitoefenen van gezag na het overlijden van één of beide ouders. Wanneer één van de ouders overlijdt is het logisch dat de ander de voogdij verkrijgt. Wanneer een ouder van een minderjarig kind komt te overlijden, zal ten minste één voogd worden aangewezen. Bij het overlijden van beide ouders zullen twee voogden […]

Vruchtgebruik testament – door Tamar ter Poorten

In een erfenis kunt u ervoor kiezen aan wie u uw spullen nalaat, maar wist u dat er ook een manier is om niet-erfgenamen uw spullen te laten gebruiken? Dit kan door middel van een zogenoemd vruchtgebruik-testament. Wat houdt vruchtgebruik in? Vruchtgebruik geeft iemand het recht om gebruik te maken van goederen die niet van […]

(Voorlopige) ondertoezichtstelling – door Jenna Kuipers

Wanneer een kind door problemen binnen het gezin in de ontwikkeling wordt bedreigd, kan het kind onder toezicht worden gesteld. Er wordt in dat geval een gezinsvoogd aangewezen die komt helpen om ervoor te zorgen dat het kind niet langer in de ontwikkeling wordt bedreigd. Wat is een (voorlopige) ondertoezichtstelling? Een voorlopige ondertoezichtstelling (hierna: VOTS) […]

Voorlopige voorziening in echtscheidingsprocedures – door Daniek Weijers

Bij een scheiding moet er van alles geregeld worden en dit kan veel tijd in beslag nemen. Belangrijke vragen die niet lang op zich kunnen laten wachten zijn bijvoorbeeld: wie blijft in de woning? Bij wie gaan de kinderen wonen? En hoe veel alimentatie moet betaald worden? Hier is dan ook een oplossing voor bedacht: […]

Uw rechten als uitzendkracht, hoe zit het ook alweer? – door Vera Kuepers

Stel u bent uitzendkracht en u wordt ziek: heeft u recht op loondoorbetaling? En hoe zit het met uw arbeidsvoorwaarden? Veel bedrijven maken gebruik van flexibele uitzendkrachten. Een uitzendkracht heeft een uitzendcontract met een uitzendbureau. Dit bureau leent vervolgens de uitzendkracht uit aan een ander bedrijf. De rechten van uitzendkrachten zijn vastgesteld in de cao’s […]

Non-conformiteitsbeginsel – door Nina Olivari

Als u een product koopt, verwacht u natuurlijk dat dit een goed werkend product is. Wanneer dit niet het geval is en het product niet aan de koopovereenkomst voldoet en het product daarmee niet voldoet aan de verwachtingen die u daar redelijkerwijs van mocht hebben, is er sprake van non-conformiteit. Non-conformiteit Men mag zogenoemd een […]

Beveiligingscamera bij de buren – door Allard Thoen

Als een bewakingscamera opneemt, worden persoonsgegevens verwerkt. De beelden (waar ook mensen op kunnen staan) worden namelijk digitaal opgeslagen. Wanneer deze bewakingscamera gericht is op andermans terrein (of de openbare weg) zijn hier bijzondere regels op van toepassing (uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wat mag wel en wat mag niet? In principe mag een bewakingscamera […]

Het testament – door Cheyenne Bernabela

Wat voor nu nog een zaak is waar u misschien nog niet graag over nadenkt, maar wat later van groot belang is als u die zaken graag zelf regelt, is het opstellen van een testament. Het is niet wettelijk verplicht een testament op te stellen, maar dit is wel het middel om zelf te bepalen […]

Wet Tijdelijke Huurkorting – door Lynn van Lierop

Wat als een huishouden tijdelijk te maken krijgt met een daling van inkomsten? Het betalen van de huurprijs van hun woning wordt dan ook lastiger. Voorgaande situatie komt erg veel voor in de huidige coronacrisis. Op 1 april 2021 is de Wet Tijdelijke Huurkorting in werking getreden. Met deze wet is beoogd om het aantrekkelijker […]

  • Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht

Onze subsidieverleners