Nieuwsoverzicht

Hieronder treft u een overzicht van de laatste nieuwsberichten van Rechtswinkel Eindhoven.

Vakantiedagen – door Liban Hadi

Wettelijke vakantiedagen Op grond van de wet heeft u recht op minimaal vier weken vakantie, dit zijn de zogenaamde wettelijke vakantiedagen. U heeft recht op vier keer de arbeidsuren die u per week werkt. Als u bijvoorbeeld veertig uur per week werkt, dan heeft u dus recht op honderdzestig uur (4 maal 40) en dit […]

Rechtswinkel gaat weer uitsluitend online wegens Corona maatregelen

Wegens de verscherpte corona-maatregelen zullen wij voorlopig geen spreekavonden meer kunnen organiseren. Wel kunnen we u online nog van dienst zijn. Meer informatie over onze online diensten kunt u hier vinden.

Het concurrentiebeding – door Nawid Saidi

De werkgever is, naar Nederlands recht, bevoegd om een concurrentiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Wat houdt een zogenaamd concurrentiebeding nou eigenlijk in en wanneer is het rechtsgeldig? Geldigheid van een concurrentiebeding Een concurrentiebeding houdt simpelweg in dat een werknemer na zijn dienstverband voor een bepaalde periode wordt beperkt om werkzaamheden te verrichten die […]

De vaststellingsovereenkomst – door Roman Herlaar

Wanneer een werkgever en werknemer afspreken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden spreken we van een vaststellingsovereenkomst, waarin onderlinge afspraken kunnen worden vastgelegd. Recht op een WW-uitkering Een van de belangrijkste zaken waar u bij een vaststellingsovereenkomst rekening mee moet houden is dat u na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst mogelijk uw recht […]

Compensatie bij vluchtvertraging – door Larissa Boulfaja

Indien uw vlucht is vertraagd of zelfs is geannuleerd, heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op compensatie. Wanneer hier sprake van kan zijn, leest u in onderstaand artikel geschreven door een van onze adviseurs. Hoogte van het compensatiebedrag Hoe hoog het compensatiebedrag is, is afhankelijk van de vluchtafstand; de prijs die voor het ticket is […]

Rechtswinkel Eindhoven gesloten tijdens de bouwvak

In verband met de zomervakantie zal Rechtswinkel Eindhoven gesloten zijn tijdens de weken 31 t/m 33 (27 juli t/m 16 augustus). Gedurende deze weken zullen de spreekuren dus komen te vervallen. Spijtig genoeg zal het ook niet mogelijk zijn om uw juridische vragen online in te dienen. Tot die tijd kunt u uiteraard nog bij […]

Aansprakelijkheid voor roerende zaken – door Ildy Mihalovics

Een van uw spullen veroorzaakt schade bij een ander. Te denken valt bijvoorbeeld aan iemand die bij u op bezoek is en door een van uw stoelen zakt. Nu hij of zij lelijk terecht komt, is hierdoor (lichamelijke) schade ontstaan bij deze persoon. In hoeverre bent u in dit geval aansprakelijk voor het ontstaan van […]

De onrechtmatige daad – door Sabrina Akloe

In het aansprakelijkheidsrecht bestaat een onderscheid tussen aansprakelijkheid op grond van een overeenkomst (contractuele aansprakelijkheid) en aansprakelijkheid zónder de aanwezigheid van een overeenkomst (buitencontractuele aansprakelijkheid). In dat laatste geval wordt meestal gesproken van een onrechtmatige daad. Contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid Bij contractuele aansprakelijkheid is er altijd sprake van een contractuele relatie tussen partijen op basis […]

Aansprakelijkheid voor kinderen – door Chantal Simons

De wet stelt dat iemand die jegens een ander een toerekenbare onrechtmatige daad pleegt, verplicht is de schade die de ander hierdoor lijdt te vergoeden. Maar wat als niet uzelf, maar uw kind deze onrechtmatige daad pleegt? Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid? De wet kent hiervoor een risicoaansprakelijkheid van ouders voor kinderen. Deze […]

Het kindsdeel in het erfrecht – door Dané van de Laar

Wanneer uw ouders overlijden en zij geen testament hebben opgesteld, heeft u als erfgenaam recht op een deel van de erfenis. Bestaat het gezin bijvoorbeeld uit vier kinderen, dan heeft ieder in beginsel recht op een vierde van de erfenis. Dit wordt het wettelijk kindsdeel van de erfenis genoemd. Het wettelijk kindsdeel Dit is anders […]

  • Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht

Onze subsidieverleners