Nieuwsoverzicht

Hieronder treft u een overzicht van de laatste nieuwsberichten van Rechtswinkel Eindhoven.

Informatie online procedure

In verband met de maatregelen ter inperking van COVID-19, zullen wij de deuren van onze Rechtswinkel spijtig genoeg voor onbepaalde tijd gesloten houden. De spreekavonden komen hiermee voorlopig te vervallen. Om u ook in deze tijden toch van dienst te kunnen zijn hebben wij besloten om ter vervanging van de spreekuren u tijdelijk online van […]

Aansprakelijkheid voor roerende zaken – door Ildy Mihalovics

Een van uw spullen veroorzaakt schade bij een ander. Te denken valt bijvoorbeeld aan iemand die bij u op bezoek is en door een van uw stoelen zakt. Nu hij of zij lelijk terecht komt, is hierdoor (lichamelijke) schade ontstaan bij deze persoon. In hoeverre bent u in dit geval aansprakelijk voor het ontstaan van […]

De onrechtmatige daad – door Sabrina Akloe

In het aansprakelijkheidsrecht bestaat een onderscheid tussen aansprakelijkheid op grond van een overeenkomst (contractuele aansprakelijkheid) en aansprakelijkheid zónder de aanwezigheid van een overeenkomst (buitencontractuele aansprakelijkheid). In dat laatste geval wordt meestal gesproken van een onrechtmatige daad. Contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid Bij contractuele aansprakelijkheid is er altijd sprake van een contractuele relatie tussen partijen op basis […]

Aansprakelijkheid voor kinderen – door Chantal Simons

De wet stelt dat iemand die jegens een ander een toerekenbare onrechtmatige daad pleegt, verplicht is de schade die de ander hierdoor lijdt te vergoeden. Maar wat als niet uzelf, maar uw kind deze onrechtmatige daad pleegt? Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid? De wet kent hiervoor een risicoaansprakelijkheid van ouders voor kinderen. Deze […]

Het kindsdeel in het erfrecht – door Dané van de Laar

Wanneer uw ouders overlijden en zij geen testament hebben opgesteld, heeft u als erfgenaam recht op een deel van de erfenis. Bestaat het gezin bijvoorbeeld uit vier kinderen, dan heeft ieder in beginsel recht op een vierde van de erfenis. Dit wordt het wettelijk kindsdeel van de erfenis genoemd. Het wettelijk kindsdeel Dit is anders […]

Aanvang spreekuur op afspraak

(For English scroll down) Rechtswinkel Eindhoven opent binnenkort haar deuren weer! Vanaf dinsdag 26 mei hervatten wij op afspraak onze spreekuren op de dinsdag- en donderdagavonden weer. Het gebruikelijke inloopspreekuur wordt tijdelijk dan ook vervangen door een spreekuur op afspraak. Gedurende deze periode zult u dus niet zonder afspraak kunnen binnenlopen. Wij verzoeken u per […]

Het concurrentiebeding – door Bas Pasterkamp

In veel gevallen wordt er een zogenaamd concurrentiebeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Hiermee wordt de vrijheid van een werknemer tot het in dienst treden bij een nieuwe werkgever in bepaalde gevallen ingeperkt. Mag u door een voormalige werkgever beperkt worden in het aannemen van een nieuwe baan nadat de arbeidsovereenkomst geëindigd is? Voorwaarden concurrentiebeding Voor […]

Verkeersaansprakelijkheid – door Thijs Steenhuijsen

Bent u betrokken geweest bij een verkeersongeval en heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding. Het deel van de schade dat u vergoed krijgt is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het ongeval. De wet stelt dat iemand die jegens een ander een toerekenbare onrechtmatige daad pleegt, […]

Letselschadeprocedure – door Aysegül Karadeniz-Dedek

Bent u een slachtoffer van een ongeval en heeft u daardoor letselschade opgelopen? Dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding. Of u daarop recht heeft hangt af van de schade die u heeft opgelopen. U kunt namelijk zowel fysieke als psychische schade hebben opgelopen. Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding van een bedrijfsongeval, een verkeersongeval […]

Werkgeversaansprakelijkheid in geval van arbeidsongevallen – door Sana Amhaini

Bent u als werknemer slachtoffer geworden van een arbeidsongeval en heeft u daarbij schade opgelopen? In dat geval zou u uw werkgever aansprakelijk kunnen stellen voor de geleden schade en kunt u in bepaalde gevallen een schadevergoeding eisen. Werkgevers hebben namelijk een wettelijke verplichting om zorg te dragen voor hun werknemers. Dit wordt ook wel […]

  • Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht

Onze subsidieverleners