Nieuwsoverzicht

Hieronder treft u een overzicht van de laatste nieuwsberichten van Rechtswinkel Eindhoven.

Informatie online procedure

In verband met de maatregelen ter inperking van COVID-19, zullen wij de deuren van onze Rechtswinkel spijtig genoeg voor onbepaalde tijd gesloten houden. De spreekavonden komen hiermee voorlopig te vervallen. Om u ook in deze tijden toch van dienst te kunnen zijn hebben wij besloten om ter vervanging van de spreekuren u tijdelijk online van […]

Wilsgebreken – door Ayse Tüter

Een overeenkomst kan met vrije wil zijn gesloten, wat het meest gewenste is uiteraard. Het is alleen ook voor te stellen dat dit niet het geval kan zijn in bepaalde situaties. Dit noemen we in het recht ‘een wilsgebrek’. Er zijn vier verschillende situaties voor te stellen waarin er sprake is van wilsgebrek. Deze zullen […]

GESLOTEN TIJDENS DE FEESTDAGEN

In verband met de feestdagen zal onze Rechtswinkel gesloten zijn gedurende de weken 52 (21/12 – 27/12) en 53 (28/12 – 03/01). Het eerstvolgende digitale spreekuur zal derhalve plaatsvinden op dinsdag 5 januari. Namens alle medewerkers van Rechtswinkel Eindhoven wensen wij u – ondanks alle beperkingen – prettige feestdagen toe en een mooi uiteinde van […]

Erfgenamen – door Sally Badji

Wanneer een persoon overlijdt kan sprake zijn van een achtergelaten erfenis, ook wel de nalatenschap genoemd. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen en schulden van de overledene (oftewel de erflater). Wie de erfgenamen zijn is afhankelijk van de vraag of er een testament is. Erfgenamen kunnen namelijk op twee manieren worden aangewezen: via de wet […]

Overhangende takken – door Angela Jovanovic

Heeft u weleens last van de overhangende takken van uw buren? Overlast van bomen is een veel voorkomend probleem in Nederland. Overhangende takken zult u vaak kunnen missen als kiespijn. In dat geval is het goed om te weten wat u tegen deze overhangende takken kunt doen. Informeren van de buren Om te beginnen dient […]

Loondoorbetaling bij (preventieve) thuisquarantaine– door Dagmar Bruining

Het coronavirus houdt Nederland al ruim een half jaar in zijn greep. Om verspreiding van het virus te voorkomen zijn er sinds afgelopen maart verschillende RIVM-maatregelen ingevoerd waar iedereen zich aan dient te houden. Een van die maatregelen luidt: ga in thuisquarantaine als een huisgenoot besmet is met het coronavirus. Dit geldt ook voor werknemers. […]

Arbeidsongeschiktheid door lichamelijk letsel – door Job Canta

Het kan je altijd overkomen: je hebt je teen aan de bank gestoten. Je teen blijft de hele dag en nacht pijn doen en bent daardoor niet in staat de volgende ochtend om 8 uur op je werk te verschijnen. Dit is natuurlijk een klein letsel dat binnen een paar dagen verholpen kan zijn. Echter, […]

Boetebedingen in huurovereenkomsten

In veel huurovereenkomsten voor de huur of verhuur van een woonruimte is een boetebeding opgenomen. Daarin staat dan bijvoorbeeld dat de huurder een boete moet betalen indien de huur te laat wordt overgemaakt. Dit betekent echter niet dat een professionele verhuurder altijd in zijn recht staat om een boete op te leggen aan de huurder. […]

Informatie digitale spreekuren

In verband met de huidige coronamaatregelen kunnen de spreekuren niet meer op locatie plaatsvinden. Om u de mogelijkheid te geven uw kwestie toch nog direct en mondeling aan ons voor te leggen, organiseren wij elke dinsdagavond en donderdagavond een digitaal spreekuur op afspraak van 19:30 tot 21:00 uur. Wij behandelen het overgrote deel van de […]

Ontslag op staande voet – door Lynn van Lierop

Ontslag op staande voet is een opzegging wegens een dringende reden waardoor de arbeidsovereenkomst direct eindigt. Deze opzegging vindt plaats zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter. Ook wordt geen opzeggingstermijn in acht genomen. Maar wat is nu een dringende reden? En wat zijn de gevolgen van een ontslag op staande voet? Dringende reden […]

Vakantiedagen – door Liban Hadi

Wettelijke vakantiedagen Op grond van de wet heeft u recht op minimaal vier weken vakantie, dit zijn de zogenaamde wettelijke vakantiedagen. U heeft recht op vier keer de arbeidsuren die u per week werkt. Als u bijvoorbeeld veertig uur per week werkt, dan heeft u dus recht op honderdzestig uur (4 maal 40) en dit […]

  • Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht

Onze subsidieverleners