Nieuwsoverzicht

Hieronder treft u een overzicht van de laatste nieuwsberichten van Rechtswinkel Eindhoven.

De verdeling van het ouderdomspensioen na een echtscheiding – door Dilara Haskuzugüdenli.

Niemand trouwt om uiteindelijk bij de rechter te komen voor een echtscheiding, toch kan dit iedereen overkomen. Bij een echtscheiding moet er veel geregeld worden. Zo zullen er afspraken over eventuele alimentatie gemaakt dienen te worden alsmede over de verdeling van bezittingen. Mochten er kinderen uit het huwelijk zijn voortgekomen, dienen hier ook afspraken over […]

Mediaton – door Daniek Weijers

Heeft u een conflict met een andere partij? Wilt u dit graag oplossen en weet u niet hoe? Wellicht kan mediation u hierbij helpen. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Bij mediation helpt een onafhankelijke derde, de mediator, u zoeken naar een oplossing voor het conflict. Deze onafhankelijke derde is tevens een deskundige hulp. Wanneer […]

De Onderhoudsplicht – door Nina Prast

In de meeste gezinnen is het vanzelfsprekend dat de ouders een bijdrage leveren aan het levensonderhoud van hun kinderen. Maar hoe zit het met andere kosten, zoals schoolgeld of de kosten voor het behalen van het rijbewijs? Welke uitgaven omvat de onderhoudsplicht van ouders en wat is hiervoor het gemiddelde bedrag? Wat houdt de onderhoudsplicht […]

Voor- en achternaam wijzigen – door Ilse Baken

Uw ouders hebben bij uw geboorte gekozen voor een naam. Zij hebben hierbij veel vrijheid. De naam die uw ouders kiezen staat op al uw documenten en met deze naam wordt u aangesproken. U draagt deze naam uw hele leven mee. Wat nu als u helemaal niet blij bent met uw voor- en/of achternaam, kunt […]

Beëindiging contractuele medehuur – door Nikita Bouman

Wanneer uw relatie wordt verbroken of u onenigheid ervaart met uw huisgenoot, is het goed om na te gaan wat u kunt doen indien jullie er samen niet uitkomen over wie er vertrekt en wie er in het huis blijft wonen. Wanneer in de huurovereenkomst is opgenomen dat de huurovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd […]

Waar heeft u recht op in geval van ziekte? – door Isabel Verburg

Als u wegens ziekte niet kunt werken, heeft u dan recht op loondoorbetaling of een ziektewetuitkering? Binnen het sociaalzekerheidsrecht is het uitgangspunt dat u geen recht heeft op loon wanneer u geen arbeid verricht. Echter, in enkele gevallen heeft u wellicht wel recht op loondoorbetaling of een ziektewetuitkering. Loondoorbetaling Om recht te hebben op loondoorbetaling, […]

Proeftijd – door Esther Welten

Velen van u hebben waarschijnlijk gehoord of zelfs te maken gehad met een zogenaamde proeftijd wanneer u begint bij een nieuwe werkgever of wanneer u zelf als werkgever aan een van uw werknemers een proeftijd geeft. Wat echter nog relatief onbekend is, is dat wanneer u zich in de proefperiode van de overeenkomst bevindt u […]

Stageovereenkomst

Een overeenkomst is een afspraak tussen twee of meerdere partijen over wat ze met elkaar of voor elkaar gaan doen. Een overeenkomst is vormvrij én bindend. Dit betekent dat de partijen zich aan de afspraken dienen te houden. Er bestaan allerlei soorten overeenkomsten. Zoals een stageovereenkomst: een overeenkomst voor het geval je als stagiair(e) aan […]

Nadeelcompensatie – door Emma Hamers

Het handelen en optreden van de overheid wordt overheidsoptreden genoemd. In sommige gevallen kan dit leiden tot onevenredige schade. Denk hierbij aan het – tijdelijk of het definitief – afsluiten van een weg. Dit kan voor u of uw bedrijf nadelig uitpakken. Er kan bijvoorbeeld omzetverlies ontstaan. Dergelijke schade wordt in het algemeen niet vergoed […]

Wat zijn uw rechten bij het opzeggen van een abonnement? – door Ilse Baken

U hebt vast weleens een abonnement afgesloten. Nadat u een abonnement heeft afgesloten, kan het zo zijn dat u niet duidelijk weet welke rechten u hebt wat betreft de opzegging van het abonnement. Hierdoor kunnen problemen ontstaan. Hieronder vindt u de rechten die u hebt, indien u een abonnement wilt opzeggen. Opzeggen abonnement Er kunnen […]

  • Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht

Onze subsidieverleners