Nieuwsoverzicht

Hieronder treft u een overzicht van de laatste nieuwsberichten van Rechtswinkel Eindhoven.

Bezwaar (door Lyra Hoeben)

U hebt een aanvraag voor een vergunning ingediend bij de gemeente, maar deze wordt afgewezen. In de brief staat dat u in bezwaar kunt gaan, maar u vraagt zich af wat u daar eigenlijk voor moet doen. Wat is een bezwaar, wie kan bezwaar maken, wanneer kan er bezwaar gemaakt worden en waaraan moet het […]

Vernietiging overeenkomst wegens dwaling (door Aida Muminovic)

Iedereen sluit weleens een overeenkomst. Een veel voorkomend voorbeeld is een koopovereenkomst. De koop van het brood bij de supermarkt is daar een simpel voorbeeld van. Echter, er zijn ook andere soorten overeenkomsten mogelijk. Men kan daarbij denken aan een overeenkomst tot het leveren van een dienst of een arbeidsovereenkomst. Een overeenkomst komt tot stand […]

Faillissement werkgever (door Laura Hendriks)

Het zal u maar gebeuren dat uw werkgever failliet wordt verklaard. Soms was u zich bewust van de positie waarin uw werkgever verkeerde, maar vaak kan een faillissement hard aankomen. Wanneer uw werkgever failliet gaat, spelen er wellicht een hoop vragen bij u als werknemer op vanwege de plotselinge onzekerheid. Zo kan de curator uw […]

Tussentijdse opzegging huurovereenkomst (door Maxime van de Kerkhof)

Na maanden lang zoeken naar het perfecte appartement in het drukke centrum van Eindhoven, heeft u het perfecte appartement eindelijk gevonden. U tekent bij de verhuurder een huurcontract voor een periode van één jaar.  Na een aantal maanden wordt de geluidsoverlast van het drukke centrum u echter toch te veel. U wil het huurcontract beëindigen […]

Achterstallig Loon (door Ramon Janssen)

Helaas komt het wel eens voor: de werkgever die nalaat om het loon tijdig uit te keren. Een niet-tijdige loonbetaling is zeer vervelend en kan zelfs financiële gevolgen met zich meebrengen. Om ervoor te zorgen dat de werkgever het loon op tijd uitbetaalt, heeft de wetgever een aantal wetten in het leven geroepen waarmee de […]

Loondoorbetaling bij ziekte (door Salma El Kaddouri)

Het kan ons allemaal overkomen: ziekte. Wat gebeurt er dan als je ergens werkzaam bent en vanwege die ziekte voor een langere periode niet meer in staat bent je werkzaamheden te verrichten. Een onjuiste opvatting is dat je in de Ziektewet terecht komt. Dit is onjuist, omdat er een lang proces voorafgaat aan het aanvragen […]

Belanghebbende bij een besluit (door Sadia Malik)

Stelt u zich eens voor: u komt na een lange werkdag thuis en verwacht een rustige avond tegemoet te gaan. Zodra u een slok wilt nemen van uw nachtelijke wijntje hoort u knalharde muziek en dat heel de avond lang. In uw rustige wijk is er namelijk onlangs, naast uw huis, een nachtclub geopend. Maar […]

De problematiek van de erfafscheiding (door Nick Smeulders)

Zoals meester Frank Visser al talloze keren heeft aangetoond is de erfafscheiding regelmatig een aanleiding voor ongenoegen tussen twee buren. De problematiek die hiermee gepaard gaat kent twee kanten: enerzijds is er de juridische kant en anderzijds is er de relationele kant. Bij het plaatsen van de erfafscheiding zijn er een aantal belangrijke factoren waar […]

Eenzijdig wijzigen van de verzekeringsovereenkomst (door Çağdaş Kaya)

Een (verzekerings-)overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan (art. 6:217 BW). In het verbintenissenrecht geldt de contractsvrijheid als uitgangspunt. Dit betekent dat partijen bij een verzekeringsovereenkomst in beginsel vrij zijn de inhoud van hun overeenkomst zelf te bepalen. Zolang de gesloten overeenkomst niet in strijd is met de wet, de redelijkheid […]

Onderhoud kamer (door Maartje Arts)

Deze week is het studiejaar weer begonnen. Veel studenten huren dan een kamer in een nieuwe stad. Het komt echter regelmatig voor dat studenten onenigheid krijgen met hun verhuurder over onder andere het onderhoud van hun studentenhuis. Wist u dat uw verhuurder bijvoorbeeld verplicht is om te zorgen voor grootschalig onderhoud? Denk hierbij aan lekkages, […]

  • Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht

Onze subsidieverleners