Nieuwsoverzicht

Hieronder treft u een overzicht van de laatste nieuwsberichten van Rechtswinkel Eindhoven.

Opzegging bij medehuur (door Dounia el Attari)

Wanneer er meerdere mensen in een huis wonen en er dus meerdere namen op het huurcontract staan, zoals bijvoorbeeld in een studentenhuis, dan is er sprake van ‘contractuele medehuur’ of ‘samenhuur’. De verhuurder kan een clausule opnemen in het huurcontract dat het contract alleen tezamen kan worden opgezegd na een minimale huurperiode. Wanneer een huisgenoot […]

Algemene voorwaarden bij een koopovereenkomst (door Bjorn Santbergen)

U kent het wel, u koopt een product in een online webshop en snel voordat u de verkoopprijs betaalt, vinkt u het vakje van de algemene voorwaarden aan. De ‘kleine lettertjes’ leest u niet – want wie heeft hier nou tijd voor? – en u denkt dat alles wel goed komt. Wanneer u in een […]

Heb ik recht op een WW-uitkering? (door Daisy Jonkers)

Wanneer u werkeloos raakt of uren verliest is dit een vervelende situatie. U wilt graag weten of u in aanmerking komt voor een uitkering, maar het is lastig om uit te zoeken voor welke uitkering u in aanmerking komt en onder welke voorwaarden. In dit artikel vindt u een duidelijk overzicht waarin u kunt kijken […]

Verjaring van vorderingen (door Amin Soual)

Eenieder van ons heeft weleens te maken met vorderingen. Of het nou een vordering tot nakoming van een overeenkomst is of een vordering tot schadevergoeding als gevolg van een ongeluk. Bij al deze gevallen ontstaat er voor de schuldeiser het recht om zijn vordering ten aanzien van de schuldenaar te innen. De vervolgvraag is echter: […]

Bezwaar (door Lyra Hoeben)

U hebt een aanvraag voor een vergunning ingediend bij de gemeente, maar deze wordt afgewezen. In de brief staat dat u in bezwaar kunt gaan, maar u vraagt zich af wat u daar eigenlijk voor moet doen. Wat is een bezwaar, wie kan bezwaar maken, wanneer kan er bezwaar gemaakt worden en waaraan moet het […]

Vernietiging overeenkomst wegens dwaling (door Aida Muminovic)

Iedereen sluit weleens een overeenkomst. Een veel voorkomend voorbeeld is een koopovereenkomst. De koop van het brood bij de supermarkt is daar een simpel voorbeeld van. Echter, er zijn ook andere soorten overeenkomsten mogelijk. Men kan daarbij denken aan een overeenkomst tot het leveren van een dienst of een arbeidsovereenkomst. Een overeenkomst komt tot stand […]

Faillissement werkgever (door Laura Hendriks)

Het zal u maar gebeuren dat uw werkgever failliet wordt verklaard. Soms was u zich bewust van de positie waarin uw werkgever verkeerde, maar vaak kan een faillissement hard aankomen. Wanneer uw werkgever failliet gaat, spelen er wellicht een hoop vragen bij u als werknemer op vanwege de plotselinge onzekerheid. Zo kan de curator uw […]

Tussentijdse opzegging huurovereenkomst (door Maxime van de Kerkhof)

Na maanden lang zoeken naar het perfecte appartement in het drukke centrum van Eindhoven, heeft u het perfecte appartement eindelijk gevonden. U tekent bij de verhuurder een huurcontract voor een periode van één jaar.  Na een aantal maanden wordt de geluidsoverlast van het drukke centrum u echter toch te veel. U wil het huurcontract beëindigen […]

Achterstallig Loon (door Ramon Janssen)

Helaas komt het wel eens voor: de werkgever die nalaat om het loon tijdig uit te keren. Een niet-tijdige loonbetaling is zeer vervelend en kan zelfs financiële gevolgen met zich meebrengen. Om ervoor te zorgen dat de werkgever het loon op tijd uitbetaalt, heeft de wetgever een aantal wetten in het leven geroepen waarmee de […]

Loondoorbetaling bij ziekte (door Salma El Kaddouri)

Het kan ons allemaal overkomen: ziekte. Wat gebeurt er dan als je ergens werkzaam bent en vanwege die ziekte voor een langere periode niet meer in staat bent je werkzaamheden te verrichten. Een onjuiste opvatting is dat je in de Ziektewet terecht komt. Dit is onjuist, omdat er een lang proces voorafgaat aan het aanvragen […]

  • Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht

Onze subsidieverleners