Nieuwsoverzicht

Hieronder treft u een overzicht van de laatste nieuwsberichten van Rechtswinkel Eindhoven.

Een procedure bij de civiele rechter | door Sterre van de Biesebos

Wanneer twee partijen een conflict niet zelfstandig kunnen oplossen, kunnen zij er individueel of gezamenlijk voor kiezen een procedure te starten bij de civiele rechter. Civiel recht gaat over conflicten tussen twee private partijen, zoals burger-burger, burger-bedrijf of bedrijf-bedrijf. Het civiele recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd. Onder het civiele recht vallen onder […]

Verhoging van het maandelijks voorschot voor G/W/L | door Lex Welten

Gas, water en elektriciteit zijn basisvoorzieningen van een huur- of koopwoning. We hebben het allemaal hard nodig om te koken, onze woningen te verwarmen en onze lampen aan te houden. De afgelopen tijd zijn de energieprijzen enorm gestegen, maar wanneer mag een verhuurder deze gestegen kosten bij de huurder in rekening brengen? Hoe wordt gas, […]

Gewijzigde wetgeving rondom erkenning en gezag | door Anne-Bo van de Biesebos

Als je te horen krijgt dat je vader of duomoeder wordt, wil je je niet druk maken om de juridische zaken. Het is wel verstandig om bepaalde zaken te regelen. Vanaf 1 januari 2023 zijn de regels omtrent erkenning en gezag gewijzigd. Wat er is veranderd, wordt in dit artikel uitgelegd. Er zijn drie situaties […]

Gebreken aan een huurwoning | door Feike Weerts

Het is bijna onvermijdelijk. Vrijwel iedere huurwoning gaat op een bepaald moment gebreken vertonen. De cv-ketel werkt niet meer, de afzuigkap gaat kapot of er ontstaat schimmel.  Het is voor velen onduidelijk wie opdraait voor het repareren van deze gebreken; de huurder of de verhuurder. Hiervoor gelden echter regels. Enkele van deze regels worden uiteengezet […]

Zwarte inkomsten als vermogensschade | door Kadir Can Demir

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als iemand slachtoffer is geworden van een verkeers- en/of bedrijfsongeval, is het mogelijk dat het slachtoffer een tijd niet meer kan werken. Hieruit vloeien een paar rechten voort. Een van de rechten die in dit stuk onder de loep wordt genomen, is het verlies aan verdienvermogen, ook wel […]

Bewind, wat nu? | door Angelina van Dongen

Iedereen kan een periode meemaken waarin u, door omstandigheden, even het overzicht kwijt bent over uw geldzaken. In dit geval kan het voorkomen dat u onder bewind komt te staan. Een bewindvoerder beheert dan al uw goederen, en alleen met toestemming van de bewindvoerder kunt u hier gebruik van maken. Dit kan veel verschillende emoties […]

Uithuiszetting uit je huurwoning wanneer je er niet vaak genoeg bent. Mag dit? | door Feike Weerts

Een verhuurder kan een huurder uit een huurwoning zetten wanneer de huurder geen hoofdverblijf houdt in de woning. Het hoofdverblijf Om te bepalen of er sprake is van een hoofdverblijf moet gekeken worden naar de relevante omstandigheden. Zo moet de huurder het grootste deel van de tijd de nacht doorbrengen in de woning. Wanneer een […]

Hoe werkt de Wet zorg en dwang? | door Eliza Zeka

Iedereen heeft het recht om vrij te leven en om eigen keuzes te maken. Dit is niet anders bij mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Om de rechten van deze mensen te waarborgen, bestaat de Wet zorg en dwang. Deze wet regelt de onvrijwillige opname in een zorginstelling en hoe de […]

Hoe werkt de WIA | door Kadir Can Demir

De verschillende typen WIA De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna WIA) is een tijdelijk vangnet bij verlies van inkomen als u wegens langdurige ziekte niet of niet meer volledig kunt werken. Een WIA-uitkering bestaat in twee vormen: een WGA-uitkering of een IVA-uitkering. Indien u recht hebt op een WGA-uitkering − wat staat voor […]

Boetebeding in een contract, mag dat? | door Ties Oosterman

Vaak, dan wel niet altijd als u een product of dienst koopt zijn er algemene voorwaarden van toepassing, dit zijn de ‘’kleine lettertjes’’. Denk hierbij aan de periode dat u het product terug mag brengen van de verkoper of hoe lang de levertijd is als u een product bestelt. Algemene voorwaarden De algemene voorwaarden vallen […]

  • Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht

Onze subsidieverleners