Letselschadeprocedure – door Aysegül Karadeniz-Dedek

Bent u een slachtoffer van een ongeval en heeft u daardoor letselschade opgelopen? Dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding. Of u daarop recht heeft hangt af van de schade die u heeft opgelopen. U kunt namelijk zowel fysieke als psychische schade hebben opgelopen. Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding van een bedrijfsongeval, een verkeersongeval of een medische fout zijn.

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding dient u eerst als slachtoffer de tegenpartij aansprakelijk te stellen. Daarbij is het, voor u als slachtoffer, van belang om aan te geven wat de schade precies inhoudt.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen materiële en immateriële schade. Materiële schade kan bijvoorbeeld bestaan uit verlies van inkomen en medische kosten die door uw verzekeringsmaatschappij niet worden vergoed. Immateriële schade, het zogeheten smartengeld, kan onder bepaalde omstandigheden bijvoorbeeld bestaan uit verdriet, pijn en verlies aan levensvreugde als gevolg van de gebeurtenis.

U kunt de tegenpartij zelf aansprakelijk stellen doormiddel van een aangetekende brief. Indien de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent, heeft u recht op schadevergoeding. In de praktijk komt het ook wel eens voor dat de tegenpartij de aansprakelijkheid niet erkent. Ook komt het vaak voor dat de tegenpartij het niet eens is met de schade-inventarisatie of met de hoogte van de schadevergoeding. Mocht u tegen (een van) deze problemen aanlopen, dan kunt u een letselschadeprocedure starten bij de rechter.

De vraag welke rechter bevoegd is om te oordelen over de aansprakelijkheid en over de omvang van de schade, hangt af van de soort procedure die u wenst te starten. U heeft namelijk de mogelijkheid om een deelgeschilprocedure, een spoedprocedure of een uitgebreide procedure (bodemprocedure) te starten.

Een deelgeschilprocedure kunt u starten indien u en de tegenpartij het samen niet eens worden over een bepaald punt (deelgeschil). Na het oordeel van de rechter, kunt u samen met de tegenpartij verder onderhandelen over de overige punten.

Indien u spoedig een oordeel van de rechter nodig heeft, dan heeft u de mogelijkheid om een spoedprocedure te starten. Een voorbeeld van een geval waarin een spoedprocudere aan de orde kan zijn, is het geval waarin u een voorschot op de schadevergoeding wenst.

Tot slot kunt u ervoor kiezen om een bodemprocedure te starten. Deze procedure is een uitgebreide procedure waarin de rechter de zaak als het ware tot op de bodem uitzoekt. Deze procedure neemt over het algemeen zeker enkele maanden of misschien zelfs enkele jaren in beslag.

Indien u een slachtoffer bent van een ongeval en de tegenpartij aansprakelijk wilt stellen voor uw letselschade, dan is aan te raden om u bij te laten staan door een letselschadeadvocaat of juridisch adviseur.

Momenteel is de Rechtswinkel gesloten in verband met COVID-19. Uiteraard volgen wij de meest actuele maatregelen en aanbevelingen van de overheid. Nieuws over het eerstvolgende spreekuur zal te vinden zijn op onze website.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners