Kan een verhuurder zomaar mijn huur verhogen? (door Kelly Weijdt)

Als u een woning huurt, krijgt u mogelijk een keer te maken het feit dat uw verhuurder een huurverhogingsvoorstel doet. Er zijn enkele regels rondom huurverhoging waar zowel de huurder als de verhuurder vaak niet van op de hoogte zijn.

Jaarlijkse verhoging
Uw verhuurder mag niet onbeperkt de huur verhogen. Volgens de wet mag de verhuurder één keer per jaar de huur verhogen. De overheid stelt jaarlijks een maximaal percentage vast waarmee de huur verhoogd mag worden. De hoogte van de huurverhoging hangt van uw inkomen af. Hoe hoger het inkomen is, hoe hoger de huurverhoging. Deze regels gelden alleen als u in een sociale huurwoning woont. Woont u in een geliberaliseerde woning (ook wel vrije sector woning genoemd) dan gelden deze regels niet.

Sociale woning of geliberaliseerde woning
De aanvangshuurprijs bepaalt of u in een sociale of een geliberaliseerde woning woont. Als de aanvangshuurprijs hoger is dan de huurliberalisatiegrens van dat moment, dan woont u in een geliberaliseerde woning. Is de aanvangshuurprijs lager dan de huurliberalisatiegrens, dan woont u in een sociale woning. Bovendien moet een geliberaliseerde woning een zelfstandige woning zijn.

Huurverhogingsvoorstel en bezwaar
Bij een sociale woning moet de verhuurder schriftelijk een huurverhogingsvoorstel doen. Twee maanden voordat de huurverhoging ingaat moet de verhuurder het voorstel versturen. Het voorstel moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Als u het niet eens bent met de huurverhoging, dan moet u schriftelijk bezwaar maken bij de verhuurder. De verhuurder moet het bezwaar ontvangen hebben voordat de huurverhoging ingaat. De adviseurs van Rechtswinkel Eindhoven kunnen u helpen met het opstellen van dit bezwaar.

Als de verhuurder meegaat in uw bezwaar zal de huur niet omhoog gaan. De verhuurder kan er ook voor kiezen om – naar aanleiding van het bezwaar – een aangepast huurverhogingsvoorstel te sturen met daarin een lagere huurverhoging.

Als de verhuurder niet akkoord gaat met het bezwaar, kunt u de Huurcommissie inschakelen. De Huurcommissie zal het huurverhogingsvoorstel dan beoordelen. Als de Huurcommissie u in het gelijk stelt, zal de huur niet verhoogd worden. Vindt de Huurcommissie de huurverhoging wel terecht, dan moet u de hogere huurprijs gaan betalen vanaf de ingangsdatum van de huurverhoging.

Huurverhoging bij geliberaliseerde woningen
Bij geliberaliseerde woningen kan de verhuurder op twee manieren de huur verhogen. Via een aanbod van een nieuwe huurovereenkomst of via een indexeringsclausule in de huurovereenkomst. Als er in uw huurovereenkomst een indexeringsclausule staat dan hoeft de verhuurder geen huurverhogingsvoorstel te doen. U bent bij het sluiten van de huurovereenkomst namelijk al akkoord gegaan met de verhoging.

Als er geen indexeringsclausule in de huurovereenkomst staat moet de verhuurder een nieuwe huurovereenkomst aanbieden om de huur te verhogen. U kunt dit aanbod weigeren. De verhuurder kan de huurovereenkomst vervolgens beëindigen. Zolang u niet instemt, zal dit via de rechter moeten gebeuren. Als de verhoging volgens de rechter redelijk is, zal u de woning moeten verlaten. Het niet accepteren van een redelijk aanbod bij geliberaliseerde woningen kan dus grote gevolgen hebben. Laat u dus altijd goed informeren.

Heeft u vragen over uw huurverhoging of andere vragen met betrekking tot de huur van uw woning of wenst u graag hulp bij het opstellen van een bezwaar of het lezen van uw huurovereenkomst, dan kan Rechtswinkel Eindhoven u gratis helpen. U bent van harte welkom op ons spreekuur op dinsdag- en donderdagavond van 19.30-21.00 uur. Uiteraard kunt u hier ook terecht voor andere juridische vragen.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners