Informatie online procedure

In verband met de maatregelen ter inperking van COVID-19, zullen wij de deuren van onze Rechtswinkel spijtig genoeg voor onbepaalde tijd gesloten houden. De spreekavonden komen hiermee voorlopig te vervallen. Om u ook in deze tijden toch van dienst te kunnen zijn hebben wij besloten om ter vervanging van de spreekuren u tijdelijk online van juridisch advies te voorzien. Hieronder wordt uitgelegd hoe u van deze tijdelijke service gebruik kunt maken en waarop u hierbij dient te letten. Wij behandelen het overgrote deel van de rechtsgebieden, wij kunnen echter géén vragen beantwoorden over het strafrecht, belastingrecht en ondernemingsrecht.

Het geven van online juridisch advies betreft een nieuwe procedure voor onze Rechtswinkel. Om deze procedure – in het bijzonder in de beginfase – soepel te laten verlopen, kunnen wij slechts zaken innemen voor zover onze capaciteit dat toelaat. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Mailen juridische vraag

Indien u juridisch advies wenst over een juridische vraag of kwestie kunt u tijdens de periode dat wij in verband met het corona-virus gesloten zullen zijn, een mail sturen naar: advies@rechtswinkeleindhoven.org. Vermeld in de onderwerpregel van uw mail de volgende tekst: “Intakemail [uw achternaam]”.
Om u goed van dienst te kunnen zijn moet deze intakemail de volgende aspecten te bevatten:

1: Uw persoonsgegevens:
Overeenkomstig het normale spreekuur dient u enkele persoonsgegevens aan ons door te geven. Deze persoonsgegevens worden volledig vertrouwelijk behandeld en – zover nodig – enkel in een beschermde omgeving opgenomen. Voor verdere informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijs ik u naar ons privacybeleid.

De volgende persoonsgegevens zijn noodzakelijk:
● Voorletters en achternaam
● Nationaliteit
● Geboortedatum
● Geslacht (ter aanduiding van onze correspondentie)
● Telefoonnummer
● Straatnaam, huisnummer en postcode
● Hoe kent u Rechtswinkel Eindhoven?
(Gelieve te kiezen uit de volgende opties: kennissen/familie; eerder bezoek; website; Facebook; Google; artikel media; anders).

2: Omschrijving juridisch probleem
Om uw vraag in behandeling te kunnen nemen, is het noodzakelijk dat de situatie duidelijk wordt omschreven. Het is daarom belangrijk dat uw intakemail een volledige beschrijving bevat van uw probleem en vraag.
Wij begrijpen dat het lastig kan zijn om dit in te schatten. Gedurende de procedure zullen wij u hierin uiteraard sturen.
Vragen omtrent de relevantie van bepaalde informatie of overige vragen over de procedure kunt u ten allen tijde sturen naar: advies@rechtswinkeleindhoven.org. Dit raden wij ook nadrukkelijk aan. Op deze manier kunnen wij er samen voor zorgen dat de procedure soepel verloopt en dat de behandelaar van uw dossiers u zo goed en spoedig mogelijk kan helpen.

3: Juridische stukken
Afhankelijk van de zaak kan het zeer relevant zijn om bepaalde juridische stukken te sturen. Indien u advies wenst over een specifiek document is het logischerwijs noodzakelijk dat u dit document bij uw intakemail voegt. Ook hier raden wij aan om bij twijfels over de relevantie van bepaalde stukken, uw vragen hierover te sturen naar: advies@rechtswinkeleindhoven.org.
Om u enkele aanknopingspunten te geven, is per rechtsgebied aangegeven welke stukken relevant zouden kunnen zijn:
● Arbeidsrecht: Arbeidsovereenkomst; cao; eventuele correspondentie met de werkgever.
● Familierecht: Samenlevingsovereenkomst; echtscheidingsconvenant; omgangsregeling;
Alimentatieregeling.
● Huurrecht: Huurovereenkomst; algemene voorwaarden.
● Consumentenrecht: Koopovereenkomst; algemene voorwaarden.
● Verzekeringsrecht: Verzekeringsovereenkomst; polisvoorwaarden.
● Bestuursrecht: Besluit van de overheid (gemeente, provincie, ministerie); schetsen/foto’s van de situatie.

Verloop van de procedure

U kunt uw intakemail gedurende de gehele week sturen naar advies@rechtswinkeleindhoven.org. Deze intakemails zullen echter slechts op twee momenten in de week worden toegewezen, te weten de dinsdag (tot 18:00) en de vrijdag (tot 18:00). Intakemails die zijn binnengekomen van zaterdag t/m dinsdag (vóór 18:00) zullen in beginsel dus aan een behandelaar worden toegewezen op de dinsdag. Mails die woensdag t/m vrijdag (vóór 18:00) zijn binnengekomen, zullen in beginsel op de vrijdag worden toegewezen. Dit is mede afhankelijk van onze capaciteit. In verband met grote drukte kan het noodzakelijk zijn om uw intakemail naar een later instroommoment te verschuiven. Hiervan wordt u uiteraard tijdig op de hoogte gesteld.

Zaken zullen derhalve op dinsdag en op vrijdag aan een behandelaar worden toegewezen. Na toewijzing zal de behandelaar controleren of hij voldoende informatie heeft om u van juridisch advies te kunnen voorzien. Hierbij worden zowel de persoonsgegevens als de aanwezige juridische informatie gecontroleerd.

Er zijn twee opties:

Optie 1: De informatie is compleet
Indien uw intakemail voldoende informatie bevat, zal de behandelaar u hierover informeren middels een bevestigingsmail. De behandeltermijn van 10 dagen vangt aan vanaf het moment dat de behandelaar de bevestigingsmail heeft verzonden.

Optie 2: De informatie is niet compleet
Indien de intakemail onvoldoende informatie bevat om u juridisch advies te kunnen bieden, zal de behandelaar u hierover eveneens berichten.
De behandelaar zal aangeven welke persoonsgegevens, informatie en/of stukken hij of zij nog nodig heeft. Wij verzoeken u om deze informatie binnen 7 dagen naar de behandelaar te sturen. Indien de benodigde informatie niet binnen 7 dagen is ontvangen, wordt het dossier gesloten.
Indien onduidelijkheden zouden bestaan omtrent de opgevraagde informatie kunt u met vragen natuurlijk altijd bij uw behandelaar terecht.
Als de behandelaar alle benodigde informatie heeft ontvangen, zal hij u een bevestigingsmail sturen. De behandeltermijn vangt aan vanaf het moment dat de behandelaar de bevestigingsmail naar u heeft verzonden. In overeenstemming met de reguliere procedure wordt een behandelingstermijn van 10 dagen gehanteerd.

Algemene voorwaarden

Tot slot zij opgemerkt dat ook op deze tijdelijke online procedure de algemene voorwaarden van Rechtswinkel Eindhoven onverkort van toepassing zijn. De algemene voorwaarden zijn in te zien op www.rechtswinkeleindhoven.org en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Indien u vragen heeft over de hierboven omschreven online procedure, kunt u ten allen tijde mailen naar: advies@rechtswinkeleindhoven.org

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners