Huurvermindering bij gebreken huurwoning (door Jill)

Heeft u gebreken aan uw huurwoning? Dan kan het zo zijn dat u in aanmerking komt voor huurvermindering. Of dit het geval is en hoe u ervoor zorgt dat de huur verminderd wordt, leest u hieronder.

De verhuurder is verantwoordelijk voor uw huurgenot. Dit betekent dat de verhuurder gebreken aan uw huurwoning moet herstellen. Niet elk gebrek levert echter een schending van het huurgenot op. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van klein onderhoud.
Om te beoordelen of er sprake is van een gebrek dat hersteld moet worden door de verhuurder heeft de huurcommissie lijsten met gebreken opgesteld die door de verhuurder hersteld moeten worden.

Wanneer u wilt dat de verhuurder gebreken in uw woning gaat herstellen is het allereerst van belang om de verhuurder hier schriftelijk over te informeren. Wanneer de verhuurder geen gehoor geeft aan het verzoek om de gebreken te herstellen, kunt u als huurder naar de huurcommissie gaan.

De huurcommissie kan vervolgens een huurvermindering opleggen. Deze huurvermindering zal net zo lang gelden totdat de verhuurder de gebreken hersteld heeft. De hoogte van de vermindering is afhankelijk van de ernst van het gebrek. Zo levert een slechte verwarming een vermindering van de huur van maximaal 60% op en wanneer er geen toevoer is van verse lucht in het toilet kan de vermindering al oplopen tot 80%. Dit betekent dat u nog maar 20% van de huur hoeft te betalen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor huurvermindering of wilt u dat de Rechtswinkel uw verhuurder aanschrijft voor het herstellen van de gebreken? Rechtswinkel Eindhoven kan u gratis helpen met uw vragen. U bent van harte welkom op ons spreekuur op dinsdag- en donderdagavond van 19.30-21.00 uur. Uiteraard kunt u hier ook terecht voor andere juridische vragen.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners