Het kindsdeel in het erfrecht – door Dané van de Laar

Wanneer uw ouders overlijden en zij geen testament hebben opgesteld, heeft u als erfgenaam recht op een deel van de erfenis. Bestaat het gezin bijvoorbeeld uit vier kinderen, dan heeft ieder in beginsel recht op een vierde van de erfenis. Dit wordt het wettelijk kindsdeel van de erfenis genoemd.

Het wettelijk kindsdeel
Dit is anders wanneer er geen testament is en een van uw ouders komt te overlijden terwijl zijn/haar partner nog in leven is. De langstlevende ouder maakt dan volgens de wet aanspraak op de helft van het vermogen.
Als we weer teruggaan naar het bovenstaande voorbeeld, is er in dit geval sprake van een verdeling onder de langstlevende partner en daarnaast onder de vier kinderen. De langstlevende partner maakt aanspraak op de helft van het te erven vermogen. Het overige wordt onder de langstlevende partner en de vier kinderen verdeeld. Het kindsdeel van de erfenis is dan een vijfde van de helft van het vermogen, aangezien dit deel onder vijf nabestaanden wordt verdeeld. Stiefkinderen daarentegen maken zonder testament geen aanspraak op het kindsdeel van de erfenis.

Legitieme portie
Naast het wettelijk kindsdeel bestaat er een legitiem kindsdeel. In het erfrecht staat dat een kind door middel van het opstellen van een testament niet volledig onterfd kan worden. Kinderen hebben altijd recht op een deel van de erfenis, de zogenaamde legitieme portie.
Het kind heeft dan recht op de helft van het vermogen van wat hij of zij normaal gesproken zou krijgen. Zelfs als er geen contact meer bestaat tussen de ouders en kinderen, blijven zij recht houden op de legitieme portie.
Wel moet er uiterlijk binnen vijf jaar na het overlijden een beroep worden gedaan op de legitieme portie, anders kan er geen aanspraak meer op worden gemaakt.

Hertrouwen langstlevende ouder
Er kan pas aanspraak worden gemaakt op het kindsdeel van de erfenis wanneer beide ouders zijn overleden. Soms komt het voor dat de nog levende partner de erfenis opmaakt. Omdat het kindsdeel bepaald wordt over het beschikbare vermogen, betekent dit dat de erfenis aanzienlijk minder geworden is dan in eerste instantie het geval zou zijn.
Om dit te voorkomen is er een uitzondering mogelijk, het kindsdeel kan onder bewind worden gesteld. Dat wordt meestal gedaan wanneer het gevoel ontstaat dat de erfenis wordt opgemaakt of wanneer de langstlevende ouder van plan is te hertrouwen. Op deze manier kan voorkomen worden dat het vermogen eigendom van deze nieuwe partner van uw ouder wordt en door het bewindstellen hiervan wordt het kindsdeel veiliggesteld.
Verder kan er een beroep worden gedaan op wilsrechten, hiermee wordt de eigendom van de erfenis opgeëist door de kinderen. De langstlevende partner behoudt dan het recht om gebruik te maken van zijn/haar woning en bezittingen, maar het vermogen wordt dan eigendom van het kind.

Vraagt u zich af in hoeverre u recht heeft op een deel van de erfenis van uw ouders? Onze adviseurs helpen u graag verder.

In verband met de corona-maatregelen kunt u onze vaste spreekuren op de dinsdag- en donderdagavond enkel op afspraak bezoeken. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op onze informatie pagina.

In aanvulling op de spreekuren op afspraak blijft onze online procedure ook tijdelijk nog van kracht. Meer informatie hierover vindt u hier.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners