Het concurrentiebeding – door Bas Pasterkamp

In veel gevallen wordt er een zogenaamd concurrentiebeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Hiermee wordt de vrijheid van een werknemer tot het in dienst treden bij een nieuwe werkgever in bepaalde gevallen ingeperkt. Mag u door een voormalige werkgever beperkt worden in het aannemen van een nieuwe baan nadat de arbeidsovereenkomst geëindigd is?

Voorwaarden concurrentiebeding
Voor de rechtsgeldigheid van een concurrentiebeding is het noodzakelijk dat het beding aan een aantal voorwaarden voldoet. Ten eerste moet het beding schriftelijk overeengekomen zijn, ten tweede moet de werknemer achttien jaar of ouder zijn en tot slot moet de arbeidsovereenkomst in beginsel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd betreffen.

Indien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is, kan er enkel een concurrentiebeding worden opgenomen als de werkgever ook nog een schriftelijke motivering heeft gegeven waarom er zwaarwegende belangen zijn die het opgenomen concurrentiebeding rechtvaardigen.
De rechter kan toetsen of de motivering van de werkgever inderdaad een concurrentiebeding rechtvaardigt en zal het concurrentiebeding vernietigen indien uit de schriftelijke motivering van de werkgever geen zwaarwegend belang blijkt die het concurrentiebeding rechtvaardigt.

Vernietigen concurrentiebeding
De rechter kan een concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk vernietigen als de werknemer onevenredig wordt benadeeld in verhouding tot het belang dat de werkgever wil beschermen middels het concurrentiebeding. Dit betekent dat de rechter een belangenafweging zal maken tussen het belang van de werkgever en het belang van de werknemer.

Omstandigheden die in het voordeel van de werkgever – en dus van het concurrentiebeding – kunnen spreken zijn bijvoorbeeld dat werknemer lang voor werkgever heeft gewerkt, dat de arbeidsovereenkomst op initiatief van werknemer is beëindigd en dat werknemer veel contact heeft gehad met relaties van de werkgever.

Omstandigheden die in het voordeel van de werknemer kunnen wegen zijn bijvoorbeeld dat werknemer door werkgever is ontslagen, het lastig is voor werknemer om een nieuwe baan te vinden (bijvoorbeeld door een hoge leeftijd) én dat de beoogde nieuwe baan van werknemer de positie van werknemer verbetert door bijvoorbeeld een hoger salaris of meer doorgroeimogelijkheden.

Vaak is er een boete opgenomen in de arbeidsovereenkomst die betaald moet worden door de werknemer indien hij/zij het concurrentiebeding overtreedt. Een rechter kan de hoogte van die boete aanpassen indien de billijkheid dit vereist.

Online advies
Indien u dus twijfelt of u een bepaalde baan wel of niet mag aannemen met het oog op een concurrentiebeding, dan kan het verstandig zijn om juridisch advies in te winnen.
Momenteel is de Rechtswinkel gesloten in verband met COVID-19. Ter vervanging van de spreekuren bieden wij u gedurende deze periode de mogelijkheid om uw juridische vragen per mail aan ons te sturen. Meer informatie over deze tijdelijke service vindt u in het informatiedocument.
Nieuws over het eerstvolgende fysieke spreekuur zal te vinden zijn op onze website.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners