Heb ik recht op een WW-uitkering? (door Daisy Jonkers)

Wanneer u werkeloos raakt of uren verliest is dit een vervelende situatie. U wilt graag weten of u in aanmerking komt voor een uitkering, maar het is lastig om uit te zoeken voor welke uitkering u in aanmerking komt en onder welke voorwaarden. In dit artikel vindt u een duidelijk overzicht waarin u kunt kijken of u voldoet aan de voorwaarden van de WW-uitkering.

Men heeft recht op een WW-uitkering als hij/zij werkloos raakt vanuit een dienstverband en aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

 • U bent verzekerd voor werkloosheid.
 • U verliest vijf uur of meer van uw werk per week.
 • Dus ook als u een deel van uw baan kwijtraakt kunt u recht hebben op een WW-uitkering. Bij een werkweek van minder dan 10 uur geldt dat u minimaal de helft van het aantal uren en het loon over die uren moet zijn kwijtgeraakt. Let op: krijgt u na uw ontslag meteen een nieuwe baan voor hetzelfde aantal uur of meer, maar krijgt u minder loon? Dan kunt u geen WW-uitkering krijgen.
 • U dient direct beschikbaar te zijn voor betaald werk. In de laatste 36 weken voordat u werkloos werd moet u minstens 26 weken gewerkt hebben. (Bij ziekte, zwangerschapsverlof, onbetaald verlof of werk als zelfstandige wordt verder dan 36 weken teruggekeken)
 • U bent niet door uw eigen schuld werkloos geworden.

Verzekerd voor de WW
Als u in loondienst werkt, bent u automatisch verzekerd voor de WW. Indien een van onderstaande situaties op u van toepassing is, bent u niet verzekerd voor de WW.
Dit geldt als u:

 • Voltijds met onbetaald verlof bent;
 • Illegaal in Nederland verblijft;
 • AOW-gerechtigd bent;
 • Minder dan vier dagen werkt in dezelfde particuliere huishouding.

WW-uitkering zelf stopzetten
U kunt uw WW-uitkering in beginsel niet stopzetten en opsparen om later weer te gebruiken. Sinds 1 april 2018 kunt u uw WW-uitkering stopzetten als voor u het volgende geldt:

 • U bent voor (bijna) hetzelfde aantal uren aan het werk als het aantal uren waarvoor u werkloos werd. Het verschil moet minder dan vijf uur zijn.
 • U verdient minder dan 87,5% van het WW-maandloon.

Voldoet u aan beide voorwaarden en u wilt uw WW-uitkering stopzetten, dan geeft u dit door aan het UWV.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een WW-uitkering? Kom dan op dinsdag- of donderdagavond langs op ons gratis spreekuur tussen 19:30 en 21:00 uur. Onze adviseurs staan u dan graag te woord.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners