Handhaving: de bestuursrechtelijke sancties – door Saabriin Omar

Iedereen moet zich aan de regels houden. Als een burger de wetten overtreedt, dan kan een bestuursorgaan diverse handhavingsinstrumenten inzetten. Er kan gekozen worden uit de volgende bestuursrechtelijke sancties: de last onder bestuursdwang, de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete.

Last onder bestuursdwang
Allereerst kan een bestuursorgaan overgaan tot het opleggen van een last onder bestuursdwang. De last onder bestuursdwang is een bestuurlijke sanctie die strekt om een overtreding, geheel of gedeeltelijk, ongedaan te maken dan wel herhaling van een overtreding te voorkomen. De kosten van een last onder bestuursdwang worden verhaald op de overtreder.
Stel bijvoorbeeld dat u zomaar, zonder vergunning, een schuur bouwt, dan kan de gemeente overgaan tot het opleggen van een last onder bestuursdwang: u moet de schuur verwijderen. Als u dat niet doet, dan zal het bestuursorgaan zelf de schuur verwijderen, op uw kosten.

Last onder dwangsom
In plaats van een last onder bestuursdwang kan een bestuursorgaan ervoor kiezen om een last onder dwangsom op te leggen. Een last onder dwangsom dient als een financiƫle prikkel te werken. Het is in feite een voorwaardelijke verplichting om een geldsom te betalen. In het bovenstaande voorbeeld kan de gemeente overgaan tot het opleggen van een last onder dwangsom. De last zal weer inhouden dat u de schuur moet verwijderen. Gebeurt dat niet, dan zal het bestuursorgaan de dwangsom innen.

Bestuurlijke boete
De derde sanctie waarover een bestuursorgaan beschikt is het opleggen van een bestuurlijke boete. De bestuurlijke boete is bestraffend bedoeld. De overtreder heeft dan een onvoorwaardelijke verplichting om aan het bestuursorgaan een geldsom te betalen als gevolg van een overtreding.
Stel bijvoorbeeld dat u bij het ontvangen van een uitkering uw verdiensten niet opgeeft, dan kan het bestuursorgaan u een bestuurlijke boete opleggen.

Bent u het niet eens met de aan u opgelegde bestuursrechtelijke sanctie, dan kunt u bezwaar maken. Als uw bezwaar wordt afgewezen, kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de bestuursrechter. U bent hierbij niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Momenteel is de Rechtswinkel gesloten in verband met COVID-19. Uiteraard volgen wij de meest actuele maatregelen en aanbevelingen van de overheid. Nieuws over het eerstvolgende spreekuur zal te vinden zijn op onze website.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners