Faillissement werkgever (door Laura Hendriks)

Het zal u maar gebeuren dat uw werkgever failliet wordt verklaard. Soms was u zich bewust van de positie waarin uw werkgever verkeerde, maar vaak kan een faillissement hard aankomen. Wanneer uw werkgever failliet gaat, spelen er wellicht een hoop vragen bij u als werknemer op vanwege de plotselinge onzekerheid. Zo kan de curator uw arbeidsovereenkomst opzeggen, ook als u ziek bent, en heeft u bijvoorbeeld geen recht op een transitievergoeding.

Vanaf de dag van de faillietverklaring is uw werkgever beschikkingsonbevoegd. De rechtbank benoemt een curator die de rol van de werkgever overneemt en het faillissement verder afhandelt. De curator probeert de schuldeisers te betalen en kijkt of het mogelijk is om een doorstart te realiseren.
In beginsel loopt uw arbeidscontract tijdens faillissement gewoon door. Dit betekent dat u blijft werken, weliswaar voor de curator en dat u uiteraard recht heeft op loon. De curator kan er ook voor kiezen om uw contract op te zeggen. In faillissementen is het gebruikelijk dat de arbeidscontracten van alle in dienst zijnde werknemers wordt opgezegd. Als de curator uw arbeidscontract opzegt, geldt een opzegtermijn van maximaal zes weken die in acht moet worden genomen.

Het kan zijn dat u zelf ontslag wilt nemen, bijvoorbeeld omdat u ergens anders kunt werken. U moet dan zelf uw contract opzeggen bij de curator en u kunt overleggen of het al dan niet mogelijk is om te stoppen voordat de opzegtermijn is verlopen.

Indien uw werkgever uw loon niet meer kan betalen vanwege faillissement, dan moet u dit binnen 1 week aan het UWV melden. U kunt dan een zogenaamde faillissementsuitkering krijgen van het UWV, een uitkering wegens betalingsonmacht van uw werkgever. Het UWV betaalt aan u:

  • Achterstallig loon over maximaal 13 weken voor uw arbeidscontract is opgezegd;
  • Loon tijdens uw opzegtermijn; en
  • Overige vorderingen zoals vakantiegeld, vakantiedagen en niet betaalde pensioenpremie over maximaal 12 maanden voor uw arbeidscontract is opgezegd.

Het UWV neemt vervolgens binnen vier weken een beslissing of u in aanmerking komt voor een faillissementsuitkering. Wanneer u nog meer vorderingen heeft op uw werkgever, bijvoorbeeld als u meer dan 13 weken geen loon heeft ontvangen, moet u deze vordering indienen bij de curator. De curator probeert dit aan u te betalen. Wel kan het zijn dat andere schuldeisers, zoals de bank en de Belastingdienst, voorrang hebben. Het kan dus voorkomen dat er niet genoeg vermogen over blijft om aan u te betalen.

Na uw faillissementsuitkering heeft u mogelijk recht op een WW-uitkering als u nog geen ander werk hebt gevonden. Deze WW-uitkering kunt u aanvragen tot uiterlijk een week na uw laatste werkdag bij het UWV. Let erop dat het afwijzen van een arbeidsovereenkomst bij een doorstart gevolgen kan hebben voor uw recht op een WW-uitkering.

Zit u in een soortgelijke situatie en/of heeft u vragen over de gevolgen van de faillietverklaring van uw werkgever? Rechtswinkel Eindhoven kan u gratis helpen met uw vragen. U bent van harte welkom om ons spreekuur te bezoeken op dinsdag- en donderdagavond van 19:30-21:00. Uiteraard kunt u hier ook terecht voor andere juridische vragen.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners