De problematiek van de erfafscheiding (door Nick Smeulders)

Zoals meester Frank Visser al talloze keren heeft aangetoond is de erfafscheiding regelmatig een aanleiding voor ongenoegen tussen twee buren. De problematiek die hiermee gepaard gaat kent twee kanten: enerzijds is er de juridische kant en anderzijds is er de relationele kant.

Bij het plaatsen van de erfafscheiding zijn er een aantal belangrijke factoren waar rekening mee dient te worden gehouden. Voorbeelden hiervan zijn: ‘waar komt de schutting te staan’, ‘wat is de beoogde hoogte van de schutting’ en ‘wat zijn de mogelijke gevolgen van de schutting voor onze buren’. Voor de actuele regelgeving omtrent het plaatsen van een schutting voor de erfafscheiding is het belangrijk dat u het bestemmingsplan of de algemeen plaatselijke verordening van uw gemeente raadpleegt. Hier staat namelijk precies in welke vereisten er worden gesteld in uw gemeente bij het plaatsen van een schutting.

Een aantal veel voorkomende problemen bij de erfafscheiding zullen hieronder kort worden toegelicht:

  1. Naast of achter het huis geldt dat de erfafscheiding maximaal 2 meter hoog mag zijn, voor het huis geldt dat de erfafscheiding maximaal 1 hoog meter mag zijn. Aanvulling en beperkingen treft u in de algemeen plaatselijke verordening en het bestemmingsplan.
  2. Bij het plaatsen van een heg geldt in principe dat er geen maximale hoogte wordt gehanteerd, het kan echter zijn dat er andere regels gelden binnen uw gemeente.
  3. Het staat u vrij om met uw kant van de erfafscheiding te doen wat u wilt, zolang dit niet leidt tot beschadigingen aan de kant van uw buren.
  4. Het is verboden om een opening of raam te maken in de erfafscheiding. Volgens de wet mogen er geen ramen, balkons of muuropeningen binnen 2 meter van de erfgrens zijn die uitkijken op de grond van uw buren.

Naast dat er een scala aan regels van toepassing is op de erfafscheiding dient zich ook een ander kant van het probleem aan, namelijk de relatie met uw buren. Wanneer u het niet eens bent met de plaatsing van een heg of schutting is het van belang om hierover in gesprek te blijven met uw buren en eventueel af te wegen of de erfafscheiding belangrijker voor u is dan uw relatie met de buren.

Wilt u weten hoe het in uw gemeente zit met de regels omtrent de erfafscheiding, kom dan op dinsdag-of donderdagavond langs op ons gratis spreekuur tussen 19.30 en 21.00 uur. Onze adviseurs staan u dan graag te woord.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners