De Ingebrekestelling (door Sven van Dooren)

Heeft u een overeenkomst gesloten maar komt de wederpartij haar verplichting niet na? Heeft u bijvoorbeeld via Marktplaats een boekenkast gekocht maar deze nooit ontvangen? Dan kunt u vorderen dat de overeenkomst wordt nagekomen, ontbonden of kunt u een schadevergoeding eisen. Voordat u dit kunt doen moet u in de meeste gevallen de wederpartij een schriftelijke aanmaning sturen. Een dergelijke aanmaning wordt een ingebrekestelling genoemd.

De ingebrekestelling moet schriftelijk worden opgesteld, dit houdt in per brief of per e-mail. In de ingebrekestelling vermeldt u welke verplichting niet is nagekomen. Dit kan zoals in het voorbeeld hierboven zijn dat u de gehele boekenkast niet heeft ontvangen. Wat ook kan is dat de boekenkast een gebrek bevat, zoals het ontbreken van een plank. Vervolgens moet u de wederpartij een ‘redelijke termijn’ bieden waarin zij alsnog aan haar verplichting kan voldoen. Deze termijn is vaak twee weken, maar is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Tot slot is het belangrijk dat u duidelijk maakt dat het om een ingebrekestelling gaat.

Heeft u vragen over het opstellen van een ingebrekestelling of een ander juridisch probleem? Kom langs op ons spreekuur bij Rechtswinkel Eindhoven! Wij bieden u gratis juridisch advies over onder andere arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, burgerlijk recht, publiekrecht, consumentenrecht en huurrecht. Daarnaast kunnen wij u helpen met het opstellen van bijvoorbeeld een ingebrekestelling. De spreekuren zijn op dinsdag- en donderdagavond van 19.30-21.00 uur.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners