Belanghebbende bij een besluit (door Sadia Malik)

Stelt u zich eens voor: u komt na een lange werkdag thuis en verwacht een rustige avond tegemoet te gaan. Zodra u een slok wilt nemen van uw nachtelijke wijntje hoort u knalharde muziek en dat heel de avond lang. In uw rustige wijk is er namelijk onlangs, naast uw huis, een nachtclub geopend. Maar wat kunt u doen tegen het besluit van de gemeente om een nachtclub te openen in uw wijk? Om hier iets aan te kunnen doen, dient u belanghebbende te zijn bij het besluit.

Het bestuursrecht kent aan alle burgers verschillende rechten en bevoegdheden toe, zoals het recht om een besluit aan te vragen. In het voorbeeld heeft de eigenaar van de nachtclub een vergunning aangevraagd. Het bestuursorgaan, de gemeente, heeft de aanvraag van de eigenaar van de nachtclub gehonoreerd. Echter heeft u als burger het recht om bezwaar te maken en beroep in te stellen tegen besluiten. Een belanghebbende is iemand wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Uit de voorgaande zin kunnen er een aantal eisen worden afgeleid om als belanghebbende bij een besluit te worden aangemerkt.

Ten eerste moet het belang objectief bepaalbaar zijn. Dit betekent dat een belang niet alleen in de subjectieve belevingswereld van iemand mag bestaan. Zo is een subjectief gevoel als ongemak onvoldoende, de bewoners dienen daadwerkelijk overlast te ervaren. Hierbij kan gedacht worden aan geluidsoverlast.

Voorts moet het belang persoonlijk zijn. Zo moet de buurman van de nachtclub zich voldoende kunnen onderscheiden van de grote massa, zoals alle andere bewoners van de wijk. Het belang van de buurman moet bijzonder, individueel en persoonlijk zijn.

Ook moet er sprake zijn van eigen belang. Een burger kan slechts opkomen voor zijn eigen belangen en niet voor de belangen van een ander. De moeder van de buurman, die een aantal wijken verder woont, hoort de klachten van haar zoon en vindt het ook een naar idee dat haar zoon naast een nachtclub woont. Maar de moeder kan niet opkomen voor de belangen van haar zoon, slechts voor haar eigen belangen.

Daarnaast dient de buurman rechtstreeks te zijn geraakt door het besluit om een nachtclub te openen naast zijn huis. Er moet een voldoende causaal verband zijn tussen het besluit en het belang van de burger. De buurman zou geen overlast ervaren als er geen nachtclub naast zijn huis was geopend. Daarom kan bij de buurman geconstateerd worden dat hij rechtstreeks wordt geraakt door het besluit.

Ten slotte moet het belang ook actueel zijn. Dit betekent dat iemand alleen belanghebbende bij een besluit is als hij op het moment van het nemen van het besluit ook werkelijk al een belang heeft. Een onzeker belang dat in de toekomst ligt, is geen actueel belang. Als de buurman al voor de komst van de nachtclub plannen had om te gaan verhuizen en vervolgens ook verhuist, dan is zijn belang niet meer actueel. De buurman is immers al verhuisd ten tijde van het besluit.

Indien aan de vijf bovenstaande eisen wordt voldaan, is men belanghebbende bij een besluit. Als belanghebbende kan men bezwaar maken en in beroep gaan tegen besluiten.

Wilt u weten of u belanghebbende bent bij een besluit? Kom dan op dinsdag- of donderdagavond langs op ons gratis spreekuur tussen 19:30 en 21:00 uur. Onze adviseurs staan u dan graag te woord.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners