Beëindiging van het samenlevingscontract: de eerste stappen (door Marjolein)

De spreekwoordelijke kogel is door de kerk… U hebt besloten om uit elkaar te gaan en uw samenlevingscontract te beëindigen. Ondanks het feit dat u niet getrouwd bent geweest, kan er veel komen kijken bij het beëindigen van een samenlevingscontract. Er moet doorgaans behoorlijk wat geregeld worden en het kan onduidelijk zijn waar te beginnen. Rechtswinkel Eindhoven voorziet u hierbij graag van advies.

Het samenlevingscontract
De eerste stap is om uw samenlevingscontract op te zeggen. U dient hiervoor het samenlevingscontract zelf te raadplegen. Een gebruikelijke wijze van opzegging is door middel van een aangetekende brief, maar soms biedt het contract ook een minder formele manier ter opzegging. De wijze van opzegging wordt dus volledig bepaald door de bepalingen van uw eigen samenlevingscontract. Mogelijk bevat het samenlevingscontract een opzeggingstermijn. U dient er rekening mee te houden dat u gebonden bent aan alle bepalingen in het samenlevingscontract totdat deze opzegtermijn is verstreken en het samenlevingscontract daadwerkelijk is beëindigd.

Het samenlevingscontract kan daarnaast afspraken bevatten over de situatie na de beëindiging van het contract. Deze bepalingen moeten door uw (ex-)partner en u worden geëerbiedigd. Vaak is het samenlevingscontract echter niet volledig en dient u samen met uw (ex-)partner aanvullende afspraken te maken. Indien u samen kinderen hebt, dient u bijvoorbeeld een ouderschapsplan op te stellen. Het kan zijn dat u en uw (ex-)partner van mening verschillen over de uitleg van de bepalingen in het samenlevingscontract of dat u er onderling niet uitkomt bij het maken van aanvullende afspraken. Er staan dan enkele opties voor u open.  Zo kunt u ervoor kiezen om een mediator in te schakelen of een advocaat in de arm te nemen.

Mediator of Advocaat?
Een advocaat zal eenzijdig opkomen voor uw belangen. De keerzijde hiervan is dat dit vaak ten koste zal gaan van de verstandhouding met uw (ex-)partner. Mediation kan om deze reden de voorkeur hebben boven het inschakelen van een advocaat, in het bijzonder wanneer er kinderen betrokken zijn. Een mediator kan er namelijk voor zorgen dat de verstandhouding tussen u en uw (ex-)partner omtrent de kinderen in stand blijft en dat de financiële afwikkeling in harmonie zal geschieden. Samen met uw (ex-)partner dient u in dat geval de keuze te maken voor een bepaalde mediator. De mediator is onafhankelijk en zal objectief uw belangen, de belangen van uw (ex-)partner en de belangen van uw kinderen behartigen. Voorwaarde voor het succesvol verloop van mediation is dat zowel u als uw (ex-)partner zich inspannen om samen met de mediator tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen. Mocht de mediation niet naar wens verlopen, dan staat het u vrij om alsnog een advocaat in de arm te nemen die alleen voor uw belangen zal opkomen. U dient er rekening mee te houden dat er kosten zijn verbonden aan het inschakelen van een mediator of advocaat.

Rechtswinkel Eindhoven adviseert u graag over het zetten van de eerste stappen bij beëindiging van een samenlevingscontract. Indien u dat wenst, bekijken wij samen met u de relevante bepalingen in uw samenlevingscontract en stellen we voor u de brief op ter opzegging van de overeenkomst.  Daarbij kunnen wij u adviseren over mogelijke vervolgstappen zoals het inschakelen van een mediator of het aanpassen van een testament.

Rechtswinkel Eindhoven kan u gratis helpen met uw vragen. U bent van harte welkom op ons spreekuur op dinsdag- en donderdagavond van 19.30-21.00 uur. Uiteraard kunt u hier ook terecht voor andere juridische vragen.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners