Bedenktijd bij telefonische en online aankopen (Door Meindert Roggen)

U heeft het vast wel eens meegemaakt. Telefonisch wordt u benaderd om een product af te nemen, zoals een abonnement op een tijdschrift. Het kan zijn dat u tijdens het gesprek instemt, maar u later toch bedenkt. Zit u nu vast aan uw telefonische toezegging?

In beginsel is er sprake van een overeenkomst tussen u en de wederpartij. De overeenkomst ontstaat als er een aanbod wordt gedaan, en u dit aanbod aanvaard. In principe bent u dus gebonden aan deze overeenkomst.

In Europa worden consumenten echter beschermd wanneer zij overeenkomsten sluiten buiten een winkelpand, zoals telefonisch of via internet. In dat geval kan een consument binnen veertien dagen zonder reden de overeenkomst opzeggen en het geld terugkrijgen. Als de verkoper u niet wijst op deze wettelijke bedenktermijn, dan hebt u zelfs een jaar bedenktijd.

U kunt de overeenkomst uiterlijk op de veertiende dag van uw bedenktijd ongedaan maken door een beroep te doen op uw wettelijke bedenktijd. Dit doet u door schriftelijk contact op te nemen met de verkoper en aan te geven dat u gebruik wilt maken van uw mogelijkheid om tijdens de bedenktijd de overeenkomst te ontbinden.

Bovenstaande geldt echter alleen voor consumenten. Heeft u een eigen bedrijf en gaat u akkoord met een overeenkomst voor uw bedrijf, dan geldt de hoofdregel dat u gehouden bent aan de overeenkomst. Van een ondernemer wordt namelijk meer verwacht dan van een consument, zelfs al is het verschil tussen een zelfstandig ondernemer en een consument niet zo groot. In dit geval zal u een beroep moeten doen op andere gronden, zoals bijvoorbeeld dwaling of wanprestatie.

Heeft u onlangs mondeling, telefonisch of via internet een overeenkomst gesloten, en vraagt u zich af of u hieraan gebonden bent? Kom dan op dinsdag- of donderdagavond op bezoek bij ons gratis spreekuur, van 19:30 uur tot 21:00 uur. Onze adviseurs helpen u graag.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners