Algemene voorwaarden bij een koopovereenkomst (door Bjorn Santbergen)

U kent het wel, u koopt een product in een online webshop en snel voordat u de verkoopprijs betaalt, vinkt u het vakje van de algemene voorwaarden aan. De ‘kleine lettertjes’ leest u niet – want wie heeft hier nou tijd voor? – en u denkt dat alles wel goed komt.

Wanneer u in een winkel of webshop een product koopt, sluit u een overeenkomst. U, als consument, verbindt zich met de verkoper door middel van een verplichting. Andersom is de verkoper ook met u verbonden door middel van een verplichting. U bent verplicht om voor het product te betalen en de verkoper is verplicht om uw product te leveren.

Bij het sluiten van een koopovereenkomst zijn allerlei voorwaarden van toepassing. Voorwaarden zoals de prijs of hoeveelheid zijn meestal terstond bekend, maar hoe zit het bijvoorbeeld met de levertijd, garantie of het retourbeleid? Deze afspraken worden vastgelegd in de zogeheten ‘algemene voorwaarden’.

Algemene voorwaarden worden door de verkoper opgesteld en door de consument aanvaard wanneer u de overeenkomst sluit. De algemene voorwaarden zijn bedoeld om alle aspecten van een overeenkomst te bepalen en vast te leggen, zodat daarover geen onenigheid kan ontstaan. U als consument heeft bij het sluiten van een koopovereenkomst een zwakkere rechtspositie dan de verkoper en dus dient uw positie te worden beschermd. Wanneer de algemene voorwaarden uw rechtspositie wel aantasten, kunnen zij worden vernietigd. Het vernietigen van de algemene voorwaarden is mogelijk in twee situaties:

  1. De algemene voorwaarden zijn ‘onredelijk bezwarend’

Wanneer de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn, kunnen zij worden vernietigd. In het Burgerlijk Wetboek zijn twee verschillende soorten ‘lijsten’ vastgesteld, te weten een grijze lijst en een zwarte lijst. Wanneer een beding in de algemene voorwaarden op de grijze lijst voorkomt, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker een ongebruikelijke lange termijn stelt om het product te leveren, wordt dit beding vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Het is dan aan de verkoper om het tegendeel te bewijzen.

Wanneer een beding op de zwarte lijst voorkomt, bijvoorbeeld wanneer de verkoper bepaalt dat de consument de overeenkomst onder geen enkele omstandigheid mag ontbinden, is dit beding per definitie onredelijk bezwarend. Er kan dan geen tegenbewijs worden geleverd door de verkoper. Blijkt dat een beding voor u onredelijk bezwarend is, dan kan dit deel van de algemene voorwaarden door u worden vernietigd.

  1. De algemene voorwaarden zijn door de gebruiker niet ter hand gesteld

Op de verkoper rust de verplichting om de algemene voorwaarden te allen tijden aan de consument ter hand te stellen. U als consument hoort namelijk te weten onder welke voorwaarden u een overeenkomst aangaat en dus wordt van u verwacht dat u met de algemene voorwaarden bekend bent. De verkoper kan aan deze verplichting voldoen door u op de algemene voorwaarden te wijzen, ze u toe te sturen of verwijzen naar een Kamer van Koophandel of griffie van een gerecht. Wanneer aan u niet de mogelijkheid tot kennisneming is geboden, mag u de algemene voorwaarden vernietigen. Het is dan niet van belang of deze algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zouden zijn geweest. Echter, wanneer aan u wel de mogelijkheid tot kennisneming is geboden maar u heeft de algemene voorwaarden niet gelezen, dan wordt verondersteld dat u met de algemene voorwaarden bekend bent.

Wilt u weten of uw rechtspositie bij het sluiten van een koopovereenkomst onrechtmatig is aangetast? Kom dan op dinsdag- of donderdagavond op bezoek bij ons gratis spreekuur, van 19:30 uur tot 21:00 uur. Onze adviseurs helpen u graag.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners