Achterstallig Loon (door Ramon Janssen)

Helaas komt het wel eens voor: de werkgever die nalaat om het loon tijdig uit te keren. Een niet-tijdige loonbetaling is zeer vervelend en kan zelfs financiële gevolgen met zich meebrengen. Om ervoor te zorgen dat de werkgever het loon op tijd uitbetaalt, heeft de wetgever een aantal wetten in het leven geroepen waarmee de werknemer het loon kan vorderen met daarbovenop een ‘vergoeding’ die fors op kan lopen. In dit artikel beperk ik mij slechts tot loon in de zin van een geldsom.

In het arbeidscontract staat een datum vermeld waarop de werkgever verplicht is het loon aan u uit te keren. Vaak vindt deze uitbetaling maandelijks aan het eind van de maand plaats, maar dit zou -indien zo overeengekomen- bijvoorbeeld ook op wekelijkse basis kunnen zijn. Van een niet-tijdige betaling wordt gesproken indien de werkgever het loon niet op die in de arbeidsovereenkomst afgesproken datum heeft overgemaakt. Vanaf dat moment is het loon opeisbaar geworden. Wanneer u de niet-tijdige loonuitbetaling constateert, is het raadzaam hierover contact op te nemen met uw werkgever. Op deze manier is de werkgever op de hoogte en kan hij nagaan waar het wellicht mis is gegaan. Slechts in uitzonderlijke gevallen is het niet-tijdig uitbetalen niet aan de werkgever toe te rekenen. In de situaties waarin dit wel het geval is, zult u onder voorwaarden een beroep kunnen doen op een eventuele extra vergoeding.

Indien er tijdig melding gemaakt is van de niet-tijdige loonbetaling en het loon nog altijd uitblijft, is het mogelijk om vervolgstappen te ondernemen. U kunt een ‘boete’ vorderen bovenop het verschuldigde loon. De hoogte van deze boete wordt gerekend vanaf de vierde werkdag (let op: het weekend telt niet mee) na de datum waarop uitbetaald zou moeten zijn. De werkgever heeft dus na de afgesproken uitbetalingsdatum drie werkdagen om het loon alsnog uit te keren. Vanaf de vierde tot en met de achtste werkdag wordt er vijf procent per dag bovenop het loon gerekend. Vanaf de achtste werkdag wordt voor elke opvolgende werkdag één procent per werkdag gerekend. De hoogte van deze boete wordt nooit hoger dan de helft van het loon wat nog niet is uitgekeerd.

Naast de bovenstaande beschreven boete maakt u hoogstwaarschijnlijk ook aanspraak op een wettelijke rente. Het rentepercentage is niet in de wet vastgelegd, waardoor dit nog wel eens kan veranderen. Vanwege het feit dat deze rente niet vaststaat, is het raadzaam hier informatie over in te winnen bij een juridisch adviseur.

Het kan soms voorkomen dat een niet-tijdige loonuitbetaling structureel plaatsvindt. In zo’n situatie kan er een hoop stress en frustratie ontstaan, waardoor er soms wordt besloten niet meer te gaan werken of het contact met de werkgever te verbreken. Hoewel deze situatie enorm vervelend voor u kan zijn, is het niet raadzaam deze maatregelen te treffen, omdat dit uw arbeidsrelatie negatief kan beïnvloeden. Neem in zo’n geval tijdig contact op met een juridisch adviseur, zodat het probleem met de werkgever snel verholpen wordt.

Heeft u (verdere) vragen over een niet-tijdige loonbetaling? Rechtswinkel Eindhoven kan u gratis helpen met uw vragen. U bent van harte welkom op ons spreekuur op dinsdag- en donderdagavond van 19:30 – 21:00 uur. Uiteraard kunt u hier ook terecht voor andere juridische vragen.

 

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners