Aanvang spreekuur op afspraak

(For English scroll down)

Rechtswinkel Eindhoven opent binnenkort haar deuren weer!

Vanaf dinsdag 26 mei hervatten wij op afspraak onze spreekuren op de dinsdag- en donderdagavonden weer. Het gebruikelijke inloopspreekuur wordt tijdelijk dan ook vervangen door een spreekuur op afspraak.
Gedurende deze periode zult u dus niet zonder afspraak kunnen binnenlopen. Wij verzoeken u per mail een afspraak te maken.

Vanzelfsprekend zullen wij tijdens deze spreekuren werken volgens de corona-richtlijnen van het RIVM en een minimale afstand van 1,5 meter waarborgen.

Het maken van een afspraak
U kunt een afspraak maken door een mail met het onderwerp ‘Afspraak spreekavond’ te sturen naar: advies@rechtswinkeleindhoven.org . Deze mail hoeft géén omschrijving van uw juridisch vragen te bevatten. Mocht u een voorkeur hebben voor de dinsdag- of de donderdagavond, dan kunt u dit aangeven.
Gelieve uw telefoonnummer in deze mail op te nemen, zodat na ontvangst van uw mail contact met u kan worden opgenomen om een afspraak te plannen.

Online procedure
In aanvulling hierop zal ook onze online procedure voorlopig nog in werking blijven. Indien u onze Rechtswinkel liever nog niet fysiek bezoekt, verwijs ik u voor meer informatie hierover naar onze webpagina hierover

(…)

Consultation hours on appointment

Starting Tuesday May 26, our consultation hours will once again take place every Tuesday and Thursday evening.

Do note that our usual walk-in consultation hours will temporarily be replaced by consultation hours on appointment. Therefore it won’t be possible to visit these consultation hours unannounced. We kindly request you to make an appointment by e-mail.

During these consultation hours we will naturally follow the measures the Dutch government has set and we will guarantee the minimal required distance of 1,5 meters.

Making an appointment
You can make an appointment by sending an e-mail (subject: ‘Appointment consultation hour’) to: advies@rechtswinkeleindhoven.org. If desired, you can mention your preference for either Tuesday or Thursday evening. It is not necessary to describe your legal questions in this e-mail.
However, we would like to ask to you to send your telephone number. With this in hand, we can more easily plan an appointment after receiving your e-mail.

Online procedure
Parallel to the consultation hours on appointment, our online procedure will also remain in force. For more information concerning this online procedure, visit our information page. Any question concerning this online procedure can be send to: advies@rechtswinkeleindhoven.org.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners