Aansprakelijkheid voor kinderen – door Chantal Simons

De wet stelt dat iemand die jegens een ander een toerekenbare onrechtmatige daad pleegt, verplicht is de schade die de ander hierdoor lijdt te vergoeden. Maar wat als niet uzelf, maar uw kind deze onrechtmatige daad pleegt? Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid? De wet kent hiervoor een risicoaansprakelijkheid van ouders voor kinderen. Deze risicoaansprakelijkheid is zeer afhankelijk van leeftijd van het kind;

Risicoaansprakelijkheid voor kinderen

Tot 14 jaar
Indien uw kind de leeftijd van 14 jaar nog niet heeft bereikt kan de gedraging niet aan het kind worden toegerekend. Kort gezegd bent u als ouder verplicht de schade te vergoeden indien uw kind jonger is dan 14 die een onrechtmatige daad pleegt jegens een ander.
Hierbij zijn wel 2 voorwaarden gesteld. Ten eerste moet het gaan om een doen van het kind, en dus niet enkel een nalaten. Dat uw kind heeft nagelaten een persoon te waarschuwen tegen gevaar is dus geen grond voor aansprakelijkheid van de ouders. Daarnaast moet er sprake zijn van een daad, die los van de leeftijd van het kind, als onrechtmatig kan worden aangemerkt. Hierbij wordt dus getoetst of de daad – indien bijvoorbeeld gepleegd door een volwassene – aangemerkt kan worden als onrechtmatig.

14-15 jaar
Indien uw kind 14 of 15 jaar is bent u als ouder in beginsel ook aansprakelijk voor de schade. Echter, bij deze leeftijdscategorie geldt een uitzondering. Indien u namelijk als ouder kunt aantonen dat u de gedraging niet heeft kunnen voorkomen, kunt u als ouder niet meer aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtmatige daad en is dus uw kind zelf aansprakelijk voor de schade.

16 jaar of ouder
Vanaf 16 jaar is uw kind zelf aansprakelijk voor de veroorzaakte schade.

Aansprakelijkheidsverzekering

Hoe ouder uw kinderen, hoe meer de aansprakelijkheid bij henzelf komt te liggen. Echter komt het er in de praktijk vaak op neer dat het kind de schade niet kan betalen en dan zult u als ouder alsnog de schade moeten vergoeden. In de meeste gevallen zijn onrechtmatige gedragingen van kinderen gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders. Tot welke leeftijd uw (inwonende) kind onder uw aansprakelijkheidsverzekering valt kan verschillen per verzekering. Raadpleeg daarom altijd even de polisvoorwaarden in geval van een onrechtmatige daad door uw kind.

Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19

Indien u vragen heeft over uw aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door uw kinderen, helpen onze adviseurs u graag verder.
In verband met de corona-maatregelen kunt u onze vaste spreekuren op de dinsdag- en donderdagavond enkel op afspraak bezoeken. Voor meer informatie over het maken van een afspraak klik hier.
In aanvulling op de spreekuren op afspraak blijft onze online procedure ook tijdelijk nog van kracht. Voor meer informatie over deze online procedure klik hier.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners