Nieuwsoverzicht

Hieronder treft u een overzicht van de laatste nieuwsberichten van Rechtswinkel Eindhoven.

Rechtswinkel Eindhoven gesloten tijdens de zomervakantie en Hemelvaart

Beste bezoeker, Op de volgende data zijn wij gesloten in verband met feestdagen en de zomervakantie: 30 mei (Hemelvaartsdag) dinsdag 23 juli en donderdag 25 juli; dinsdag 30 juli en donderdag 1 augustus; dinsdag 6 augustus en donderdag 8 augustus; Op alle dinsdagen en donderdag die hier niet genoemd zijn, zijn wij gewoon geopend. Vriendelijke […]

Kinderalimentatie (door Annebelle Huijbregts)

Moet u na het beëindigen van uw relatie kinderalimentatie gaan betalen of ontvangen? Als ouder bent u verplicht om voor uw minderjarige kinderen de kosten van verzorging en opvoeding te betalen. Ook moet u de kosten van levensonderhoud en studie betalen voor uw meerderjarige kinderen tot 21 jaar. De hoogte van de kinderalimentatie wordt vastgelegd […]

Jaarverslag Rechtswinkel Eindhoven 2018

Op deze pagina vindt u het jaarverslag van de Rechtswinkel Eindhoven over het jaar 2018. Vriendelijke groet, Het bestuur van de Rechtswinkel Eindhoven

Eenzijdig wijzigen van een arbeidsovereenkomst (door Lize van der Togt)

In het begin van het dienstverband leggen de werkgever en werknemer afspraken vast in een arbeidsovereenkomst. Tijdens het dienstverband kunnen er zich situaties voordoen waarin de werkgever de overeengekomen afspraken wil wijzigen. Welke rechten en plichten gelden bij het eenzijdig wijzigen van de arbeidsovereenkomst? In een arbeidsovereenkomst of CAO kan een wijzigingsbeding zijn opgenomen. Een […]

Kan een verhuurder zomaar mijn huur verhogen? (door Kelly Weijdt)

Als u een woning huurt, krijgt u mogelijk een keer te maken het feit dat uw verhuurder een huurverhogingsvoorstel doet. Er zijn enkele regels rondom huurverhoging waar zowel de huurder als de verhuurder vaak niet van op de hoogte zijn. Jaarlijkse verhoging Uw verhuurder mag niet onbeperkt de huur verhogen. Volgens de wet mag de […]

De Ingebrekestelling (door Sven van Dooren)

Heeft u een overeenkomst gesloten maar komt de wederpartij haar verplichting niet na? Heeft u bijvoorbeeld via Marktplaats een boekenkast gekocht maar deze nooit ontvangen? Dan kunt u vorderen dat de overeenkomst wordt nagekomen, ontbonden of kunt u een schadevergoeding eisen. Voordat u dit kunt doen moet u in de meeste gevallen de wederpartij een […]

Wanprestatie (door Maartje Arts)

Heeft u onlangs een scooter, auto of ander product gekocht, maar vertoont deze na een paar weken al gebreken? Dan heeft u als koper een aantal rechten. In juridische zin is er dan namelijk sprake van een ‘wanprestatie’. De verkoper heeft niet een product geleverd dat voldoet aan de verwachtingen die u redelijkerwijs van het […]

Overlast (door Mourad El Barqi)

De welbekende uitspraak ‘beter een goede buur, dan een verre vriend’ impliceert dat iemand van mensen in zijn directe omgeving meer hulp kan verwachten dan van anderen. Maar wat gebeurt er nu als deze uitspraak niet meer opgaat omdat u als huurder geen hulp, maar – in plaats daarvan – problemen krijgt met uw buurman […]

Partneralimentatie (door Annebelle Huijbregts)

Na de beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap zal u mogelijk te maken krijgen met partneralimentatie. Hierover bestaan vaak nog veel onduidelijkheden, zoals wanneer en hoelang een recht op partneralimentatie bestaat. Een recht op partneralimentatie ontstaat als uw huwelijk eindigt in een echtscheiding of als er sprake is van een ontbinding van uw geregistreerd […]

Rechtswinkel Eindhoven gesloten tijdens de zomervakantie

Beste bezoeker, Op de volgende data zijn wij gesloten in verband met de zomervakantie: dinsdag 10 juli; donderdag 19 juli; dinsdag 24 juli en donderdag 26 juli; dinsdag 31 juli en donderdag 2 augustus; dinsdag 7 augustus; donderdag 16 augustus. Op alle dinsdagen en donderdag die hier niet genoemd zijn, zijn wij gewoon geopend. Vriendelijke […]

  • Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht

Onze subsidieverleners